مقاله ترجمه شده درباره تجزیه و تحلیل برگشتی پارامترهای خاک مربوط به سد سنگریزه ای با پوشش بتنی مالوتانگ – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تجزیه و تحلیل برگشتی پارامترهای خاک مربوط به سد سنگریزه ای با پوشش بتنی مالوتانگ II با استفاده از بهینه سازی جهش موازی ازدحام ذرات


عنوان انگلیسی مقاله:

Back-analysis of soil parameters of the Malutang II concrete face rockfill dam using parallel mutation particle swarm optimization


کلمات کلیدی مقاله:

سد سنگریزه ای خاكی، آنالیز برگشتی، الگوریتم موازی، بهینه سازی جهش ازدحام ذرات


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

خاک و پی، سازه و مدیریت ساخت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

خلاصه

1. مقدمه

2. سد سنگریزه ای با پوشش بتنی مالوتانگ II

3. سیستم بررسی جابجایی

4. تابع هدفِ آنالیزِ برگشتی

4.1. محاسبه جابجایی

4.1.1. مدل ساختاری و پارامترهای خاک

4.1.2. شبكه المان محدود و شبیه سازی ساخت و ساز

4.2 جابجایی نظارتی نمونه اولیه

5. محدودة جستجوی پارامتر در تجزیه و تحلیل برگشتی

6. روش آنالیز برگشتی جابجایی MPSO (بهینه سازی ازدحام ذرات جهشی) موازی

6.1. بهینه سازی ازدحام ذرات جهشی

6.2. روش جابجایی برگشتی MPSO

6.3. روش آنالیز برگشتی جابجایی MPSO موازی

7. آنالیز برگشتی پارامترها

8. نتیجه گیری

تقدیر


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Deformation control is a central problem in earth-rockfill dam design. The finite element method (FEM) is the primary method used to analyze and predict the deformation of earth-rockfill dams. The parameters of the constitutive model of soil used in earth-rockfill dams determine the FEM analysis results. Using prototype monitoring displacements, the soil parameters of the Malutang II concrete face rockfill dam were back-analyzed using parallel mutation particle swarm optimization. The calculated displacements of the back-analyzed soil parameters are consistent with the prototype monitoring results. The parallel mutation particle swarm optimization has a high optimization rate and can be used in large-scale practical engineering applications. The back-analysis results indicate that the deformation moduli of rockfills in the Malutang II are affected by construction situ.

خلاصه

کنترل تغییر شکل یک مشکل اصلی در طراحی سد خاکی- سنگریزه ای محسوب می شود. روش المان محدود (FEM) روش اصلی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی تغییر شکل سدهای خاکی-سنگریزه ای می باشد. پارامترهای مدل ساختاری خاک مورد استفاده در سدهای خاکی-سنگریزه ای نتایج تجزیه و تحلیل روش المان محدود را تعیین می كنند. با استفاده از نمونه جابجایی ها، پارامترهای سد سنگریزه ای با پوشش بتنی سد مالوتانگ II با استفاده از بهینه سازی جهش موازی ازدحام ذرات، مورد آنالیز برگشتی قرار گرفت. جابجایی های محاسبه شده پارامترهای خاک آنالیز برگشتی، سازگار با تجزیه و تحلیل نتایج بررسی نمونه می باشند. بهینه سازی جهش موازی ازدحام ذرات دارای میزان بهینه سازی بالا می باشد و می تواند در برنامه های کاربردی مهندسی مقیاس بزرگ استفاده شوند. نتایج آنالیز برگشتی نشان می دهد که مدول تغییر شکل سد سنگریزه ای مالوتانگ II توسط ساخت و ساز محل تحتِ تأثیر قرار می گیرد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید