مقاله ترجمه شده درباره تنوع درآمد و قدرت بازار بانک ها – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

قدرت بازار بانک ها و تنوع درآمد: شواهدی از کشورهای منتخب ASEAN


عنوان انگلیسی مقاله:

Bank market power and revenue diversification: Evidence from selected ASEAN countries


کلمات کلیدی مقاله:

قدرت بازار، تنوع درآمد، آسه آن، شاخص لرنر


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت مالی، بانکداری، اقتصاد پول و بانکداری


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1-مقدمه

2 – نمونه و روش شناسی

1-2 : نمونه

پنج کشور دیگر عضو آسه آن به این علل کنار گذاشته شده اند

2-2 روش

1-2-2 مدل

2-2-2 معیار تنوع در آمدی بانک ها

3-2-2 معیارهای قدرت بازار بانک

4-2-2 متغیرهای خاص کشور، صنعت، ساختگی و بانک

3- نتایج

1-3 مقادیر میانگین داده های کشور

2-3 : ماتریس همبستگی

3-3- ارتباط بین قدرت بازار بانکی و تنوع درآمد

4-3 نتایج متغیرهای کنترل خاص بانک ، ساختگی ، صنعت و کشور

نسبت تمرکز بازار

4 – نتیجه گیری

پیوست A : آزمون های قدرت

A-1 آزمون جایگزینی برای موارد درونی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
In the context of financial deregulation and liberalization the world banking system faces major changes through increased competition, concentration and restructuring. Banks have responded by broadening their business to include nontraditional services. Non-interest income activities, such as loan origination, securitization, standby-letters of credit and derivative securities, have rapidly expanded thereby dramatically increasing this income. Prior studies on bank non-interest income cover the U.S. (Clark & Siems, 2002; DeYoung & Rice, 2004; Jagtiani, Nathan, & Sick, 1995; Rogers & Sinkey, 1999), Europe (Carbo´ -Valverde & Rodrı´guez-Ferna´ndez, 2007; Lepetit, Nys, Rous, & Tarazi, 2008b), Mexico (Maudos & Solı´s, 2009), Taiwan (Lieu, Yeh, & Chiu, 2005) and 87 advanced, transition and less-developed countries (Lozano-Vivas & Pasiouras, 2010). The latter concludes that the exclusion of non-traditional activities in bank efficiency estimations leads to a misspecification of bank product frontiers. Collectively, these studies highlight the growing contribution of non-traditional income to banking literature. Despite the increasing presence of bank non-interest income both theoretically and practically, scant attention has focused on which bank characteristics, industry and/or market conditions are associated with an increase in non-interest income. While large banks and those with technological advances (e.g., the Internet and ATMs) extract more non-interest income than small banks (DeYoung & Rice, 2004; Rogers & Sinkey, 1999), there is little systemic understanding of why noninterest income varies across banks. Motivated by these knowledge gaps, our research contributes to the literature by modelling the influence of bank market power on non-interest income.

1- مقدمه
در زمینه‌ی آزادسازی و مقررات زدایی مالی، سیستم بانکداری جهانی با تغییرات عمده‌ای از طریق افزایش رقابت، تمرکز و بازسازی مواجه است . بانک ها باگسترش کسب و کار خود و ارائه خدمات غیر سنتی به این امر واکنش نشان داده اند. فعالیت های درآمدی بدون بهره مانند ارائه وام ، اوراق بهادار ، اعتبار نامه های آماده و اوراق بهادار مشتق شده به سرعت گسترش یافته و در نتیجه به طور چشمگیری این درآمد افزایش پیدا کرده است .
مطالعات قبلی در مورد درآمد بدون بهره بانکی ، ایالات متحده ، اروپا ، مکزیک ، تایوان و 87 کشور پیشرفته، ترانزیشن و کم تر توسعه یافته را پوشش داده اند . در مطالعه ی آخری ، این گونه نتیجه گیری شد که حذف فعالیت های غیر سنتی از برآورد بهره وری بانک ها منجر به مشخص سازی نامناسب مرزهای محصولات بانکی می‌شود. در مجموع ، این مطالعات، مشارکت در حال رشد درآمد غیر سنتی در ادبیات بانکی را نشان می دهد.
علی رغم حضور روبه افزایش درآمد بانکی بدون بهره هم به صورت عملی و هم نظری ، موارد اندکی به این پرداخته اند که چه ویژگی های بانکی ، صنعتی ، و یا شرایط بازار مرتبط با افزایش درآمد بدون بهره هستند. در حالی که بانک های بزرگ و بانک های دارای فن آوری های پیشرفته ( مثلاً اینترنت و دستگاههای خودپرداز) درآمد بدون بهره ی بیشتری نسبت به بانک های کوچک دارند ، درک سیستماتیک اندکی در مورد این وجود دارد که چرا درآمد بدون بهره در بانک های مختلف متفاوت است . با توجه به این شکاف های اطلاعاتی، در این پژوهش می خواهیم با مدل سازی تاثیر قدرت بازار بانکی بر درآمد بدون بهره ، سهمی در ادبیات داشته باشیم .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید