مقاله ترجمه شده درباره ریسک ورشکستگی، هزینه ها و تنوع شرکتی – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ریسک ورشکستگی، هزینه ها و تنوع شرکتی


عنوان انگلیسی مقاله:

Bankruptcy risk, costs and corporate diversification


کلمات کلیدی مقاله:

هزینه‌ ورشکستگی، ریسک ورشکستگی، تنوع شرکتی، فصل 11


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و حسابداری


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت مالی، مهندسی مالی و ریسک، حسابداری مالی و مدیریت کسب و کار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. پیشگفتار

2. نوشتجات مربوطه و فرضیات قابل تست

2.1. تاثیر بیمه‌ی اتکایی تنوع شرکتی

2.2. هزینه‌های تنش

2.3. تاثیر تنوع شرکتی روی شرکت‌های تحت تنش و ورشکسته

3. انتخاب نمونه و آمار توصیفی

4. نتایج تجربی

4.1. تاثیر تنوع شرکتی روی ریسک ورشکستگی

4.2. تاثیر تنوع شرکتی روی هزینه‌های ورشکستگی

4.3. کارایی سرمایه‌گذاری در طول فصل 11

4.4. کنترل نیرومندی

5. نتیجه‌گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This paper studies the impact of diversification on firms that file for Chapter 11 bankruptcy. Prior research suggests that diversification affects both the probability and costs of distress. Treating bankruptcy as a special case of distress, we find that diversification reduces the likelihood of bankruptcy and liquidation in Chapter 11, which is consistent with the coinsurance hypothesis. However, we observe higher bankruptcy costs as measured by time spent in Chapter 11 and inefficient segment investment for diversified firms. Our evidence is consistent with the idea that diversification provides benefits to managers in terms of job security rather than to firms. Our findings may help firms to make diversification decisions and creditors determine lending policies toward different forms of organizations

چکیده

این مقاله به مطالعه‌ی تاثیر تنوع روی شرکت‌هایی که در صف ورشکستی فصل 11 قرار می‌گیرند می‌پردازد. تحقیقات قبلی نشان می‌دهند که تنوع دارای تاثیر روی هر دوی احتمال و هزینه‌های تنش است. با در تظر گرفتن ورشکستگی به عنوان یک مورد خاص تنش، ما کشف می‌کنیم که تنوع، احتمال ورشکستگی و نقدینگی در فصل 11 را کاهش می‌دهد، که سازگار با فرضیه‌ی بیمه‌ی اتکایی (مشترک)  است. اگرچه ما هزینه‌های بالاتر ورشکستگی سنجیده شده توسط زمان صرف شده در فصل 11 و سرمایه‌گذاری ناکارامد بخش برای شرکت‌های تنوع‌طلب را مشاهده می‌کنیم. شواهد ما سازگار با این ایده هستند که تنوع، مزایی را برای مدیران، به جای شرکت‌ها، در زمینه‌ی امنیت شغلی فراهم می‌کند. یافته‌های ما می‌توانند به شرکت‌ها در انجام تصمیمات متنوع‌سازی و به طلبکاران در تعیین سیاست‌های وام‌دهی در جهت شکل‌های مختلف سازمان‌ها کمک کنند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید