مقاله ترجمه شده درباره آزمایش انفجار دال های بتنی تقویت شده با FRT و فیبر با کارایی فوق عالی


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

آزمایش انفجار دال های بتنی تقویت شده با FRT و فیبر با کارایی فوق عالی


عنوان انگلیسی مقاله:

Blast testing of ultra-high performance fibre and FRP-retrofitted concrete slabs


کلمات کلیدی مقاله:

آزمایش انفجار (آزمایش دم)، بتنی فیبری با کارایی فوق عالی، FRB، بتن آرمه (بتن جوش دار)


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه و مدیریت ساخت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2.طراحی آزمایشات

2.1 مشخصات نمونه

2.2 راه اندازی آزمایشی

2.3 اکتساب داده ها

2.4 آزمایش انفجار

3. داده های ثبت شده از هوای انفجار

3.1 تاریخ های فشار

3.2 تاریخ جابجا شدن

4.کارایی نمونه های آزمایش

4.1 دالهای بتنی تقویت شده معمولی

4.2 دالهای بتنی جوش دار تقویت شده

4.3 دال بتن فیبری ساده با کارایی فوق عالی

4.4 دال بتنی فیبر با کارایی فوق بالای جوش دار

5. جذب انرژی نمونه ها

6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

A series of tests was conducted to investigate the blast resistances of slabs constructed with both plain ultra-high performance fibre concrete (UHPFC) and reinforced ultra-high performance fibre concrete (RUHPFC), and slabs reinforced with externally bonded (EB) fibre reinforced polymer (FRP) plates. Normal reinforced concrete (NRC) slabs were tested as control specimens. LVDTs and pressure transducers were used to record deflection histories, and pressure sensors located at the centre and one edge of the slabs measured airblast pressure histories. The measured pressures at the centre and edge of the slabs were significantly different from those estimated using traditional procedures such as those in TM5-1300. Tests indicated that the plain UHPFC slab had a similar blast resistance to the NRC slab and that the RUHPFC slab was superior to both. The addition of EB carbon FRP plates to the compression face of a reinforced concrete slab increased its ductility and blast resistance. Test results were compared with the maximum energy absorptions predicted from layered capacity analyses of the NRC, retrofitted, plain UHPFC, and RUHPFC specimens.

چکیده

یک سری از آزمایشات برای بررسی مقاومت انفجار دال های ساخته شده هم از بتن فیبری با کارایی فوق عالی ساده (UHPFC) و هم بتن فیبری با کارایی فوق عالی جوش دار (RUHPFC) و هم دالهای تقویت شده با ورق های فلزی پلیمری آرمه ی فیبری (FRB)به شدت چسبیده (EB) صورت گرفت.دال های آرمه ی نرمال (NRC) به صورت نمونه های کنترل آزمایش شدند.LVDTها و مبدل های فشار برای ثبت تاریخچه های خمش بکار رفت و سنسورهای فشار در مرکز و یک لبه از تخت های بتنی واقع شدند که تاریخ های فشار شوک هوای قوی را اندازه میگرفتند.فشارهای اندازه گیری شده در مرکز و لبه ی تخته بتن ها با فشارهای براورد شده با استفاده از راه کار های قدیمی همانند TM5-1300،بسیار متفاوت بود.آزمایش ها بیانگر این بود که دال UHPFC ساده دارای مقاومت در برابر انفجار بالا نسبت به یک تخته بتن NRC بود و دال RUHPFC نسبت به هر دوی آنها بهتر بود.افزودن ورق های FRP کربنی EB به رویه ی فشرده ی یک دال آرمه، قابلیت کشش و مقاومت در برابر انفجار آن را افزایش داد.نتایج آزمایش با بیشترین جذب های انرژی پیش بینی شده از تحلیل های ظرفیت لایه لایه ی NRC ،تقویت شده با لایه های دیگر، UHPFC ساده و نمونه های RUHPFC مقایسه شد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید