مقاله ترجمه شده درباره ترکیب هیات مدیره و ساختار سرمایه – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ترکیب هیات مدیره و ساختار سرمایه


عنوان انگلیسی مقاله:

Board of directors’ composition and capital structure


کلمات کلیدی مقاله:

هیات مدیره، مدیران مستقل، حاکمیت شرکتی، ساختار سرمایه


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت مالی، مدیریت کسب و کار و مدیریت اجرایی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. .مقدمه

2. مرور مقالات و طرح فرضیات

2.1. مرور مقالات

2.1.1. نظریه توازن (Trade-off theory)

2.1.2. نظریه سلسله مراتب (Pecking order theory)

2.1.3. دیگر نظریه های ساختار سرمایه

2.1.4. محیط سازمانی و ساختار سرمایه

3. داده ها و روش شناسی

3.1. متغیرهای وابسته

3.2. متغیرهای مستقل

3.3. متغیرهای کنترل

3.4 روش شناسی

4. نتایج تجربی

5. بررسی استحکام

6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The present study empirically analyses the association between board of directors’ composition and capital structure. Particularly, the fraction of independent directors on the board, the fraction of female directors, the board size, and whether the Chief Executive Officer (CEO) is also the chairman of the board are analysed. Consistent with the pecking order theory of Myers (1984) and Myers and Majluf (1984) the results provide strong evidence that firms with a larger fraction of independent directors on the board have a capital structure composed with more external capital when compared with retained earnings; have more short term debt in relation with retained earnings; have more long term debt compared with short term debt; and have more external equity than long term debt. The results also provide some evidence that a more gender diversified board of directors and where the chairman is non-executive (i.e. the CEO is a different person from that of the chairman) can improve the board of directors’ independence and efficiency and therefore lead the firm to have a capital structure composed with more long term sources of financing

چکیده

پژوهش حاضر به صورت تجربی به تجزیه و تحلیل ارتباط بین ترکیب هیات مدیره و ساختـــار سرمایه می پردازد. به صورت خاص، نسبت یا فراکسیون مدیران مستقل در هیات مدیره، فراکسیون مدیران زن، اندازه هیات مدیره، و اینکه آیا مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی (CEO) رئیس هیات مدیره نیز می باشد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در مطابقت با تئوری سلسله مراتب مایرز (1984) و مایرز و ماجلوف (1984) این نتایج شواهد قوی را ارائه می کنند مبنی بر اینکه شرکت های با نسبت بزرگ تری از مدیران مستقل در هیات مدیره دارای ساختار سرمایه ای متشکل از سرمایه خارجی بیشتری در مقایسه با سود انباشته هستند؛ بدهی کوتاه مدت تری در رابطه با سود انباشته دارند؛ بدهی بلند مدت تری در مقایسه با بدهی کوتاه مدت داشته و از سهام خارجی بیشتری نسبت به بدهی بلند مدت برخوردارند. هم چنین این نتایج شواهدی را ارائه داده اند مبنی بر اینکه جنس متنوع تر هیات مدیره و جایی که در آن رئیس غیر اجرایی است (یعنی مدیر عامل شخصی به غیر از رئیس است) می تواند منجر به بهبود استقلال هیات مدیره و کارآیی مدیران و در نتیجه شرکت را به سوی برخورداری از یک ساختار سرمایه متشکل از منابع تامین مالی دراز مدت تر رهنمون می سازد.


دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید