مقاله ترجمه شده درباره تعهد و دو سو توانی برند در آموزش عالی: یک مطالعه اکتشافی – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تعهد و دو سو توانی برند در آموزش عالی: یک مطالعه اکتشافی


عنوان انگلیسی مقاله:

Brand ambidexterity and commitment in higher education: An exploratory study


کلمات کلیدی مقاله:

دو سو توانی برند، استراتژی اکتشافی، استراتژی انتفاعی، عملکرد برند، وجهه برند، محبوبیت برند


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بازاریابی، مدیریت کسب و کار و مدیریت بازرگانی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. زمینه نظری و مدل تحقیق

2.1. عملکرد برند

2.2. استراتژی اکتشافی و عملکرد برند

2.3. استراتژی انتفاعی و عملکرد برند

2.4. عملکرد برند و وجهه برند

2.5. عملکرد برند و محبوبیت برند

2.6. عملکرد برند و تعهد

2.7. محبوبیت و وجهه برند

2.8. محبوبیت و تعهد

2.9. تعهد و وجهه برند

3. روش‌ها

3.1. نمونه و جمع‌آوری داده‌ها

3.2. معیارها

3.3. نتایج و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

3.4. تستهای میانجی‌گری

4. بحث و نتیجه‌گیری

4.1. محدودیت‌ها و دستورالعمل‌هایی برای تحقیقات آینده


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

When students decide on their postgraduate degree, they may choose to continue their studies at the same university if they are satisfied with the performance of the university. While many underlying elements pertain to this decision, from the university management perspective, an effective strategic orientation targeting these students is necessary (Dailey et al., 2006; Heslop & Nadeau, 2010). The present study investigates the university’s brand performance, specifically in terms of its strategic orientations, to understand when students will remain committed to, for example, pursue their postgraduate studies at the same university. The study proposes that universities must adopt an entrepreneurial mindset and emphasize both exploration- and exploitation-type opportunities in order to meet the complex challenges presented by globalization and technological change (Gedajlovic, Cao, & Zhang, 2012). Of these, exploration-type opportunities involve pursuing opportunities that are radically new to the university, whereas exploitation-type opportunities involve the pursuit of opportunities that refine and sustain competitive advantages in areas in which the university currently operates (March, 1991; Vorhies, Orr, & Bush, 2011).

1. مقدمه
زمانی که دانشجویان تصمیم به ادامه تحصیل تا درجه کارشناسی ارشد می‌گیرند، ممکن است درصورتی‌که از عملکرد دانشگاه خود راضی باشند بخواهند در همان دانشگاه مطالعات خود را ادامه دهند. درحالی‌که بسیاری از عوامل اساسی مانند چشم‌انداز مدیریت دانشگاه، به این تصمیم مربوط می‌شود، یک جهت‌گیری استراتژیک مؤثر برای مورد هدف قرار دادن این دانشجویان موردنیاز است (Dailey و همکاران، 2006؛ Heslop& Nadeau ، 2010). مطالعه حاضر عملکرد برند دانشگاه را بخصوص از نظر جهت‌گیری‌های استراتژیک مورد بررسی قرار می‌دهد تا زمانی که به‌عنوان‌مثال دانشجویان برای ادامه تحصیلات خود تا کارشناسی ارشد در همان دانشگاه متعهد باقی می‌مانند را بشناسد. این مطالعه نشان می‌دهد که دانشگاه‌ها باید یک طرز فکر کارآفرینی را اتخاذ کنند و بر فرصت‌های اکتشافی و انتفاعی به‌منظور مواجه‌شدن با چالش‌های پیچیده ارائه شده با جهانی‌شدن و تغییرات تکنولوژیکی ، تأکید داشته باشند (Gedajlovic, Cao & Zhang 2012). در این میان، فرصت‌های اکتشافی شامل تعقیب فرصت‌هایی هستند که برای دانشگاه کاملاً جدید هستند، درجاییکه فرصت‌های انتفاعی شامل تعقیب فرصت‌هایی هستند که مزیت‌های رقابتی در حوزه‌های عملکرد دانشگاه را تصحیح و تقویت می‌کند (March، 1991؛ Vorhies, Orr & Bush، 2011).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید