مدل های مبتنی بر فاکتور شخصیت برند


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدل های مبتنی بر فاکتور شخصیت برند


عنوان انگلیسی مقاله:

Brand personality factor based models: A critical review


کلمات کلیدی مقاله:

شخصیت برند، روش تحقیق فاکتور، ارزیابی انتقادی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بازاریابی، مدیریت بازرگانی و مدیریت کسب و کار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1 – مقدمه

2 – پنج مدل فاکتور ( FFM) شخصیت انسان

3 – مدل پنج فاکتور شخصیت برند ( BPFF M)

4- دیگر مدل های فاکتور شخصیت برند

5- مشکلات همراه با سنجش های مبتنی بر فاکتور شخصیت برند

5-1 مشکل سردرگمی رده

5-2 مشکل تطبیق حوزه

6 – بحث

7 – نتیجه گیری ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Brand personality (BP) is defined in Aaker’s influential (1997) article as the ‘‘set of human characteristics associated with a brand’’ (p. 347). The first mention of brands in relation to personality was as a novel metaphor for non-functional brand attributes, with foundations for the concept based on research from projective methods (Gardner and Levy, 1955). Much of the early literature on BP continued to be derived from projective research and, in particular, from qualitative projective personification research by practitioners (e.g. Blackston, 1993; King, 1973; Plummer, 1984). The link between human and brand personality was made in two early research studies (Alt and Griggs, 1988; Batra et al., 1993), but the factor approach to the measurement of brand personality became prominent with Aaker’s (1997) seminal article.

1 – مقدمه
شخصیت برند در ماقله تاثیر گذار آکر (1997) به عنوان مجموعه مشخصه های انسانی مرتبط با برند تعریف می گردد . اولین تذکر برند ها در رابطه با شخصیت یک استعاره ر عالی برای ویژگی های برند غیر کارکردی با بنیاد هایی برای مفهوم مبتنی بر تحقیق از روش های تصویری می باشد ( گاردنر و لوی 1955 ) . بخش زیادی از ادبیات اولیه در مورد شخصیت برند ادامه یافته بود تا از تحقیق تصویری و بویژه از تحقیق شخصیت بخشی تصویری کیفیتی توسط اصحاب مربوطه استخراج گردد ( برای مثال بلکستون 1993 ؛ کینگ 1973 ؛ پلومر 1984 ). لینک بین شخصیت انسان و برند در دو مطالعه تحقیقی اولیه ایجاد شده بود ( الات و گریگس 1988 ؛ باترا و همکارانش 1993 ) اما رویکرد فاکتور برای سنجش شخصیت برند با مقاله فصلی آکر (1997 ) برجسته شده بود .

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله


 

دیدگاهتان را بنویسید