مقاله ترجمه شده درباره صفات غیر هیجانی بی عاطفه در کودکان دچار اختلال رفتاری مخرب – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

صفات غیر هیجانی بی عاطفه در کودکان دچار اختلال رفتاری مخرب: پیش بینی کننده های خط سیرهای رشد و پیامدهای نوجوانی


عنوان انگلیسی مقاله:

Callous unemotional traits in children with disruptive behavior disorder: Predictors of developmental trajectories and adolescent outcomes


کلمات کلیدی مقاله:

اختلال رفتاری، اختلال نافرمانی مقابله ای، رفتارهای پرخاشگری، سوء مصرف مواد، جامعه ستیزی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

روانشناسی و پزشکی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و روانپزشکی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

1.1 پیش گویی کننده های صفات CU

2. روش

2.1 شرکت کنندگان و راه کار

2. سنجش ها

2.3 پیش گویی کننده های پیش درمان

2.3.1 تشخیص قطعی

2.3.2 میزان کارکرد

2.3.3 وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانواده

2.3.4 شیوه های تربیتی

2.3.5 استفاده از دارو درمانی

2.4 پیامدهای نوجوانی

2.4.1 مشکلات رفتاری کودکان

2.4.2 تشخیص قطعی

2.4.3 مصرف مواد مخدر

2.5 تحلیل های آماری

3. نتایج

3.1 منحنی رشد نهفته غیر شرطی

3.2 مدل رشد شرطی با پیش گویی کننده های نامتغیر- زمانی در T01

3.3 پیش بینی پیامدها در نوجوانی توسط مدل منحنی رشد CU

4. بحث

4.1 محدودیت ها و مفاهیم بالینی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The present study investigated trajectories of Callous Unemotional (CU) traits in youth with Disruptive Behavior Disorder diagnosis followed-up from childhood to adolescence, to explore possible predictors of these trajectories, and to individuate adolescent clinical outcomes. A sample of 59 Italian referred children with Disruptive Behavior Disorder (53 boys and 6 girls, 21 with Conduct Disorder) was followed up from childhood to adolescence. CU traits were assessed with CU-scale of the Antisocial Process Screening Device-parent report. Latent growth curve models showed that CU traits are likely to decrease linearly from 9 to 15 years old, with a deceleration in adolescence (from 12 to 15). There was substantial individual variability in the rate of change of CU traits over time: patients with a minor decrease of CU symptoms during childhood were at increased risk for severe behavioral problems and substance use into adolescence. Although lower level of socio-economic status and lower level of parenting involvement were associated to elevated levels of CU traits at baseline evaluation, none of the considered clinical and environmental factors predicted the levels of CU traits. The current longitudinal research suggests that adolescent outcomes of Disruptive Behavior Disorder be influenced by CU traits trajectories during childhood.

چکیده

مطالعه کنونی خط سیرهای صفات غیر هیجانی بی عاطفه (CU) در جوانانی را بررسی کرده است که تشخیص اختلال رفتاری مخرب در آنها از کودکی تا نوجوانی داده شده است، تا پیش بینی کننده های احتمالی این خط سیرها را بررسی کرده و پیامدهای بالینی نوجوانی را انفرادی کند. یک نمونه متشکل از 59 کودک مورد اشاره ایتالیایی با اختلال رفتار مخرب (53 پسر و 6 دختر، 21 نفر دچار اختلال رفتاری) از کودکی تا نوجوانی پیگیری شدند. صفات CU با مقیاس CU در گزارش والدین- دستگاه غربالگری فرایند جامعه ستیز ارزیابی شد. مدلهای منحنی رشد نهفته، نشان داد صفات CU احتمالا، به طور خطی از 9 تا 15 سال افزایش یافتند، با کاهش سرعت در نوجوانی ( از 12 تا 15). تغییر پذیری انفرادی عمده ای در میزان تغییر صفات CU در طول زمان وجود داشت: بیماران دچار کاهش جزئی نشانه های CU در طول کودکی، در خطر مضاعف برای مشکلات رفتاری جدی و سوء مصرف مواد در بزرگسالی قرار داشتند. گرچه میزان پایین تر وضعیت اجتماعی- اقتصادی و میزان پایین تر مشارکت والدین، به سطوح افزایش یافته  صفات CU در ارزیابی خط مبنا، وابسته بود، اما هیچ یک از فاکتورهای بالینی و محیطی، سطوح صفات CU را پیش بینی نکردند. تحقیقات طولی فعلی، حاکی از این هستند که پیامدهای نوجوانی اختلال رفتاری مخرب تحت تاثیر خط سیرهای صفات CU در طول کودکی قرار دارد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید