مقاله ترجمه شده درباره پتانسیل کاتالیستی Cu / Mg / Al-chitosan برای اوزون زنی شیرابه در محل دفن زباله – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

پتانسیل کاتالیستی Cu / Mg / Al-chitosan برای اوزون زنی شیرابه در محل دفن زباله


عنوان انگلیسی مقاله:

Catalytic potential of Cu/Mg/Al-chitosan for ozonation of real landfill leachate


کلمات کلیدی مقاله:

کاتالیزور، شیرابه زباله، Cu / Mg / Al-chitosan، پتانسیل کاتالیزوری، اوزون زنی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

محیط زیست و شیمی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی محیط زیست، شیمی کاتالیست، شیمی تجزیه و مهندسی بهداشت محیط


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1 مواد

2.2 استخراج کیتوزان

2.3تهیه CMA-کیتوزان

2.4. نمونه برداری از شیرابه و طراحی آزمایش

2.5 تحلیل و بررسی

3 . نتایج و بحث

3.1 تأثیر میزان جریان و زمان واکنش اوزون

3.2 اثر pH شیرابه زباله و پتانسيل کاتالیزوری CMA-کیتوزان

3.3 . مکانیسم تجزیه شیرابه

3.4 استفاده دوباره و حذف کاتالیزور از فلز

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Landfill leachates contain large recalcitrant organic molecules, heavy metals, and toxic components, with high chemical oxygen demand (COD) and ammonium content, and low carbon-to-nitrogen ratios (Eldyasti et al., 2012; Venu et al., 2014; Zhang et al., 2014). To minimize the risks of contamination and ensure the safety of receiving media, leachate must be appropriately treated. Biological treatments are very effective for young leachate (<2 years) owing to high BOD5/COD values (>0.3). However, the major organic fraction in a leachate becomes refractory with increasing landfill age as it cannot be readily removed by biological treatments (Renou et al., 2008). Advanced oxidation processes (AOPs) are innovative technologies, suitable for the reduction of organic load or toxicity, that enhance biotreatability of sanitary land- fill leachate by oxidizing refractory organic compounds into harmless substances, leading to mineralization end-products such as CO2 and H2O (Chidambara Raj and Li Quen, 2005; Karci, 2014; Manenti et al., 2014). Therefore, several countries have started to apply AOPs to treat landfill leachate directly or indirectly (Wu et al., 2010; Zhiyong et al., 2006).

1. مقدمه
شیرابه زباله محل دفن حاوی مولکول های آلی مقاوم به تجزیه بیولوژیک زیاد، فلزات سنگین و اجزای سمی، با تقاضای اکسیژن شیمیایی مورد نیاز بالا (COD) و محتوای آمونیاک و نسبت کم کربن به نیتروژن هستند (Eldyasti et al., 2012; Venu et al., 2014; Zhang et al., 2014) هستند. برای به حداقل رساندن خطرات آلایندگی و اطمینان از ایمنی محیط های پذیرنده، شیرابه ها باید به طور مناسب تصفیه شوند. تصفیه هاي بيولوژيکي به علت بالا بودن BOD5 / COD (> 3/0) برای شيرابه جوان (کمتر از 2 سال) بسيار موثر هستند. با این وجود، بخش اصلی آلی در یک شیرابه با افزایش زمان دفن زباله مقاوم می شود، بطوری که با استفاده از تصفیه بیولوژیکی نمی توان آن را به آسانی حذف کرد ( (Renou et al. فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs) تکنولوژی های نوآورانه ای هستند که برای کاهش بار آلی یا سمیت مناسب هستند که با اکسیداسیون ترکیبات آلی مقاوم به مواد بی ضرر باعث افزایش تصفیه پذیری زیستی شیرابه زباله محل دفن بهداشتی می شود و منجر به تولید مواد معدنی مانند CO2 و H2O می شود (Chidambara Raj and Li Quen, 2005; Karci, 2014; Manenti et al., 2014). از این رو، چندین کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم از AOP ها برای تصفیه شیرابه زباله محل دفن استفاده می کنند (Wu et al., 2010; Zhiyong et al., 2006).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید