مقاله ترجمه شده درباره سیستم های کولینرژیک در رشد مغز و اختلال ناشی از سموم عصبی


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

سیستم های کولینرژیک در رشد مغز و اختلال ناشی از سموم عصبی: نیکوتین، دود تنباکوی محیطی،ارگانوفسفات ها


عنوان انگلیسی مقاله:

Cholinergic systems in brain development and disruption by neurotoxicants: nicotine, environmental tobacco smoke, organophosphates


کلمات کلیدی مقاله:

دود سيگار، سموم عصبی، انتقال دهنده های عصبی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

پزشکی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مغز و اعصاب


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

نیکوتین به عنوان نوروتوکسیتانت رشد اولیه

سمّیت عصبی تکاملی دود سیگار محیطی: آیا نیکوتین مقصر است؟

سمیت عصبی تکاملی ارگانوفسفات: نه فقط مهار کولین استراز

از این جا به کجا می رویم؟


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Beginning in the 1960s, Buznikov et al. (1964, 1970) made the seminal finding that neurotransmitters are present in high concentrations during specific phases of early development of lower organisms, such as sea urchin embryos, and during that period, are unrelated to their function in synaptic signaling. In fact, these small molecules serve instead as morphogens, controlling and coordinating the proper assembly of the embryo, through receptor mechanisms and cell signaling cascades similar to those through which these neurotransmitters act in the mammalian brain (Buznikov, 1990; Buznikov and Rakic, 2000; Buznikov et al., 1996, 2001a). Spurred by these findings, other investigators then identified similar trophic roles for neurotransmitters in the cellular and architectural development of the central nervous system (Lauder, 1985; Whitaker-Azmitia, 1991). In essence, within the appropriate developmental context, activation of a given set of neurotransmitter receptors may: (1) promote neural cell replication, (2) initiate the switch from replication to differentiation, (3) enhance or retard axonogenesis or synaptogenesis, (4) evoke or prevent apoptosis, or (5) enable the appropriate migration and localization of specific cell populations within each brain region.

در اوایل دهه 1960 میلادی، بازکینوف و همکار ان(1964-1970) به این نتیجه رسیدند که انتقال دهنده های عصبی در غلظت های بالا در مر احل خاصی از رشد و نمو اولیه ارگانیسم هایی نظیر جنین خارپشت دریایی موجود هستند و در طی این دوره، این انتقال دهنده ها ارتباطی با کارکرد آن ها در تولید سیگنال سیناپسی ندارد. در حقیقت، این مولکول های کوچک به عنوان مورفوژن عمل کرده و جنین ر ا از طریق مکانیسم های گیرنده و شاره ها و جریان های سیگنالینگ سلولی مشابه با انتقال دهنده های عصبی در مغز پستاندار ان کنترل و هماهنگ می کنند( بازتیکوف 1990، بازینکوف و ر اکی 2000، بازینکوف و همکاران1996ف 2001 الف). با الهام از این یافته ها، سایر محققان نیز نقش های تروفیک یا تغذیه ای ر ا بر ای انتقال دهنده های عصبی در توسعه سلولی و معماری دستگاه عصبی مرکزی شناسایی کردند( لادر 1985، ویتاکر ازمیتا 1991). در اصل، در زمینه رشدی مناسب، فعال سازی یک مجموعه از گیرنده ها و انتقال دهنده های عصبی 1- موجب بهبود تکثیر سلول های عصبی شده 2- موجب آغاز تغییر از همانند سازی تا تمایز می شود 3- موجب بهبود یا کند سازی تولید اکسون و سیناپس می شود 4- موجب تحریک یا پیش گیری از اپوپتوزیس یا مرگ پیش بینی شده سلول می شود 5- امکان مهاجرت و مکان یابی مناسب جمعیت های سلولی خاص ر ا در هر منطقه مغزی می دهد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید