مقاله ترجمه شده درباره مدیریت ادعا (مدیریت دعاوی)


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدیریت ادعا (مدیریت دعاوی)


عنوان انگلیسی مقاله:

Claim management


کلمات کلیدی مقاله:

تحليل ادعا، ادمدیریت دعاوی، پيش بيني ادعا، قراردادها، برنامه CPM، مديريت ركورد


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت پروژه


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

برنامه ریزی ضعیف پروژه

تغییرات دامنه

دستورات تغییر ساختاری

خطاها و اشکالات

شتاب و سرعت قرارداد

تعلیق و توقف کار

دسترسی به مکان

دخالت و تأخیر دیگر پیمانکارها

اعتصاب و اعمال خدا ( بلایای طبیعی و مشکات کنترل نشده در مسیر پروژه )

داوطلبان کم

ادعاهای ساختاری نوعی علیه پیمانکار

مواد خارج از طبقه بندی مطرح شده

کار ضعیف

صدمه به اموال

تکمیل دیرهنگام پیمانکار

تأثیرات قانونی روشهای بحرانی

فرآیند تجزیه و تحلیل ادعا

خلاصه ای از پرونده

موقعیت مالک

موقعیت پیمانکار

تجزیه و تحلیل و ارزیابی

پیشنهادات

پیشنهادات پیشگیری از ادعا

مدیریت ضبط


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Construction contracts are seldom ideal, and claims for time extensions or financial compensation often have to be made by one party on another. This paper is concerned with the typical causes of claims, how claims are analysed, and how they can be prevented. It also looks at the legal implications of CPM schedules, and at the importance of the efficient management of records.

قراردادهای ساختمانی به ندرت ایده آل می باشند و ادعا می کنند که زمان بندی یا گارانتی مالی باید توسط یکی از طرف های دیگر انجام شود. این مقاله مربوط به علل معمول ادعا، نحوه تحلیل ادعاها و نحوه جلوگیری از آنها است. این مقاله همچنین به مفاد قانونی برنامه های CPM و اهمیت مدیریت کارآمد سوابق نگاه می کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید