مقاله ترجمه شده درباره اثرات بر مدیریت و عملکرد دانش مشتری – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

همکاری در جهت نوآوری: اثرات بر مدیریت و عملکرد دانش مشتری


عنوان انگلیسی مقاله:

Collaborating to innovate: Effects on customer knowledge management and performance


کلمات کلیدی مقاله:

مدیریت دانش مشتری، گرایش نوآوری ، همکاری با مشتری، نتایج بازاریابی، فرآیند نوآوری


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بازاریابی، مدیریت بازرگانی، مدیریت دانش و نوآوری تکنولوژی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2. فرضیات و ساختار مفهومی

3. روش شناسی و تجزیه تحلیل داده

4. نتایج

5. نتیجه گیری و مفاهیم مدیریتی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Scholars regard customer knowledge management (CKM) as a strategic resource for businesses to improve innovation, facilitate the detection of new market opportunities, and support long-term customer relationship management. However, literature suffers from a lack of understanding of customer collaboration’s role in the innovation process and innovation orientation in CKM. Accordingly, this paper tests a model examining how both variables act as antecedents of CKM. The model also explores CKM and customer collaboration’s effect on marketing results. Findings have important academic and managerial implications, and show that collaboration with customers and openness to innovation are key inputs because of their effects on CKM and marketing results

چکیده

دانشمندان مدیریت دانش مشتری (CKM) را به عنوان یک منبع استراتژیک برای کسب و کار به منظور بهبود نوآوری، تسهیل کردن تشخیص فرصت های جدید بازار و حمایت از مدیریت ارتباط بلند مدت با مشتری در نظر می گیرند . به هرحال، سوابق از عدم درک نقش همکاری مشتری در فرآیند نوآوری و گرایش نوآوری در CKM رنج می برد. بر این اساس، این مقاله مدلی را تست می کند که هر دو متغیر را بررسی می کند چگونه آنها به عنوان سوابق CKM عمل می کنند. این مدل همچنین CKM و اثر همکاری مشتری در نتایج بازاریابی را بررسی می کند . یافته ها، پیامدهای مهم علمی و مدیریتی دارند، و نشان می دهد که همکاری با مشتریان و تمایل به نوآوری به دلیل اثرات آنها بر CKM و نتایج بازاریابی کلید ورودی هستند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید