مقاله ترجمه شده درباره مدیریت منابع یادگیری جامعه در صومعه های بودائی تایلند – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدیریت منابع یادگیری جامعه در صومعه های بودائی تایلند


عنوان انگلیسی مقاله:

Community Learning Resources Management Practices in Thai Buddhist Monasteries


کلمات کلیدی مقاله:

منابع یادگیری جامعه، مراکز یادگیری اجتماعی، کتابخانه های محلی، کتابخانه های عمومی، خدمات اطلاعات روستایی، معابد بودایی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علم اطلاعات و دانش شناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت اطلاعات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2.1 ارتقاء سطح مطالعه در تایلند و منابع آموزشی جامعه

1.2 : معابد و بودائیسم تایلند

2 . مفهوم تحقیق

روش ها

3– نتایج و مباحث

1 – 3 : مشخصات نمونه

2 . 3 : عمل مدیریت

3-3 عوامل موثر بر موفقیت منابع اموزشی جامعه:


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Thailand, formerly known as Siam situated in the center of Southeast Asia and shares borders with Myanmar, Lao People’s Republic, Cambodia and Malaysia. In the past 100 years the country had developed from an agricultural society to the industrialized one. However, with the rapid economic and social changes, the education gap between rural and urban people widen significantly over decades. Socio-economic factors including access to information and reading material play a major role in the gap. For people in rural area, prominent factor for reading behavior and use of reading resources in Thailand were book prices and library accessibility [1]. With number of more than 37,000 in the country, the appropriate location in the heart of most communities, and the former function as a center of all community, Buddhist temples nowadays could offer easy and free access for locals and being the high potential community learning resource [2].

1- مقدمه
تایلند که در مرکز جنوب شرقی آسیا و هم مرز با میانمار و جمهوری لائو ، کمبوجیه و مالزی است، سیام نامیده می‌شد. در 100 سال قبل این کشور، از یک جامعه کشاورزی، به یک قطب صنعتی تبدیل شده با تغییرات اجتماعی اقتصادی، فاصله تحصیلی میان مردم روستایی و شهری در طی چند دهه بیشتر شد. عوامل اجتماعی اقتصادی مانند دستیابی به اطلاعات و مطالب خواندنی ، نقش مهمی در پر کردن این شکاف داشت. برای مردم روستا، عوامل اصلی خواندن و استفاده از منابع مطالعه در تایلند، دستیابی به کتابخانه ها و قیمت کتاب بود . بیش از 37000 مکان در مرکز جوامع و معبد های بودا موجب دسترسی راحت و آسان محلی ها به منابع آموزشی جامعه می شد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید