مقاله ترجمه شده درباره مدیریت تطبیقی منابع انسانی بین المللی – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدیریت تطبیقی منابع انسانی بین المللی: مسیرهای تحقیقات آینده


عنوان انگلیسی مقاله:

Comparative international human resource management: Future research directions


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت بازرگانی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1-مقدمه

2-همگرایی، واگرایی و گذر از همگرایی

3- تحقیق مورد بحث

3-1- مدیریت استعداد و مدیریت منابع انسانی بین المللی

3-2-مهاجرت جهانی و مدیریت منابع انسانی بین المللی

3-3-تنوع و مدیریت منابع انسانی بین المللی

4-آینده مدیریت تطبیقی منابع انسانی بین المللی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Whether organizations and their HR practices are converging (i.e., becoming more similar, convergence perspective) or diverging in their practices (divergence perspective) is a matter of intense scholarly interest (e.g. Brewster, Mayrhofer, & Cooke, 2015; Mayrhofer, Brewster, Morley, & Ledolter, 2011). Although this debate has been ongoing for decades, it was only towards the end of the twentieth century that the convergence perspective garnered significant support. Earlier discussions on convergence cited increasing industrialization and technological advancement as evidence of organizations coming together in terms of using the same or similar practices. The divergence perspective points out the significant differences in institutional and regulatory systems that limit such convergence, although the apparent triumph of capitalistic modes of business operation in fact suggests a lessening in these differences.

1-مقدمه
آیا سازمانها با شیوه های منابع انسانی به کار گرفته شده توسط خود هماهنگ هستند یا با این واگرایی کشش آنها بیشتر به سمت موضوع علمی مد نظر خواهد رفت.اگرچه این موضوع برای مدت چند دهه است که مورد بحث می باشد، با اینحال بحث نظریه همگرایی تنها در اواخر قرن بیستم مورد حمایت واقع شده و پذیرفته شده است. در مباحثی که پیشتر در مورد همگرایی انجام میشد از پیشرفت صنعتی و همچنین تکنولوژی به عنوان مدارکی دال بر استفاده از این متد و یا متدهای شبیه به آن استفاده میشد. دیدگاه واگرایی به این موضوع اشاره میکند که متد همگرایی محدودیت هایی داشته و باعث بروز اختلافات قابل توجهی بین سیستم های نهادی و نظارتی شده است، اگرچه پیروزی آشکار سیستم سرمایه داری نظام کسب و کار نشان از کاهش اختلافات این دو داده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید