مقاله ترجمه شده درباره مطالعه تفضیلی همی سلولز از شلتوک برنج توسط تیمار های قلیایی و پروکسید هیدروژن


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مطالعه تفضیلی همی سلولز از شلتوک برنج توسط تیمار های قلیایی و پروکسید هیدروژن


عنوان انگلیسی مقاله:

Comparative study of hemicelluloses from rice straw by alkali and hydrogen peroxide treatments


کلمات کلیدی مقاله:

کاه برنج، همی سلولز، آب اکسیژنه، شکر ها، لیگنین


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی و کشاورزی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

علوم سلولی و مولکولی، علوم گیاهی، میکروبیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعتی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1-مقدمه

2-آزمایش

2-1 مواد

2-2 تیمار پروکسید قلیایی

2-3تعیین خاکستر و سیلیس در شلتوک و بقایا

2-4 تعیین خصوصیات همی سلولز های محلول

3-نتایج و بحث

3-1عملکرد(تولید) همی سلولز ها

3-2تجزیه قند و محتوی اسید های ارونیک

3-3مقدار لیگنین در نمونه های همی سلولزی ایزوله شده و ترکیب فنولیک آن

3-4 توزیع وزن مولکولی

3-5 طیف های FT-IR

3.6 طیف C NMR


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Rice straw is one of the main cereal straws and is produced in large quantities world-wide every year. In developing countries, these large quantities of fibrous crop residues are currently under-utilized either as raw material for paper making, or as potential animal feed sources. However, such straw is considered to be agricultural waste in developed countries since it cannot be converted into valuable products (Pan, Sano & Ito, 1999). As we attempt to reduce the adverse impact on the environment and to use this renewable biomass to produce various chemicals, the development of effective technologies for utilization of straw is considered to be both important and significant. Hemicelluloses are one of the most abundant natural polysaccharides and comprise over 30% of the dry mater of rice straw. They, unlike cellulose, which is a unique molecule differing only in degree of polymerization and crystallinity, are inhomogeneous fractions and classically defined as the alkali soluble material after removal of the pectic substances (Sun, 1996). Most of the hemicellulosic preparations are soluble in water after alkaline extraction.

1-مقدمه
شلتوک برنج یکی از ماشوره های اصلی غلات بوده و به مقدار زیاد هر ساله در سرتا سر جهان تولید می شود. در کشور های در حال توسعه، این مقادیر عظیم از بقایای گیاهان فیبری یا به عنوان مواد خام تولید کاغذ و یا به عنوان منابع غذایی دام ها و چارپایان به خوبی مورد بهره برداری قرار نمی گیرند. با این حال چنین کاه و کلش هایی در کشور های توسعه یافته پسماند های کشاورزی محسوب می شوند زیرا آن ها را نمی توان به محصولات ارزشمند تبدیل کرد( پن ، سانو و ایتو 1999). هنگام تلاش برای کاهش اثرات نامطلوب روی محیط زیست و به منظور استفاده از این بیومس(زی توده) تجدید پذیر برای تولید مواد شیمیایی مختلف، توسعه فناوری های کارامد برای استفاده از شلتوک بسیار مهم و حیاتی است.
همی سلولز ها یکی از فراوان ترین پلی ساکارید های طبیعی بوده و بیش از 30 درصد مواد خشک شلتوک برنج را تشکیل می دهند. آن ها بر خلاف سلولز، که یک مولکول منحصر به فرد با درجات متغیر بسپارش و تبلور است، اجزای ناهمگن بوده و از نظر کلاسیکی به عنوان مواد قابل حل قلیایی بعد از خروج مواد پکتیک تعریف می شوند(سان1996). بیشتر مواد همی سلولزی بعد از عصاره گیری قلیایی در آب قابل حل می باشند. ایزولاسیون آن ها در واقع شامل هیدرو لیز قلیایی لینکاژ های استری برای آزاد سازی آن ها از ماتریکس لیگنوسلولزی و سپس استخراج آن ها به محیط های آبی است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید