مقاله ترجمه شده درباره رقابت بین محصول پاک و محصول سبز


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

رقابت بین محصول پاک و محصول سبز؟ تنظیم و نظارت بر GMOs در استرالیا و بریتانیا


عنوان انگلیسی مقاله:

Competitiveness versus ‘clean and green’? The regulation and governance of GMOs in Australia and the UK


کلمات کلیدی مقاله:

بیوتکنولوژی کشاورزی، دولت، آنالیز تنظیمی، پایداری روستایی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

 کشاورزی و بیوتکنولوژی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بیوتکنولوژی کشاورزی، زراعت و اصلاحات نباتات و ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2. تنظیم و نظارت در بحث GMO

3. رقابت در مقابل پایداری: GMOs در استرالیا و بریتانیا

3-1- GMOs در استرالیا

3.2. GMOs در انگلستان

4. مقایسه انگلستان و استرالیا

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The development of genetically modiWed organisms (GMOs) is currently positioned as one of the most signiWcant and contentious societal debates globally. Their signiWcance arises from the perceived economic beneWts to regions and nations that can successfully capture competitive advantages in research and development, counterposed by the possible threats to human health, long-term agricultural productivity, the pursuit of other competitive strategies for agriculture (such as organics or GM-free agriculture), and the environment (OECD, 2005). This paper is concerned with the development, social contestation, growth and regulation of the biotechnology sector, speciWcally GMOs in the form of seeds, crops and foods. Through a comparative study of developments in Australia and the United Kingdom (UK), we examine the interplay between the suggested beneWts of adopting and encouraging the new technology and the negative aspects that may also arise, and the attempts that have been made through regulation and governance to mediate the debates and manage the associated risks.

1- مقدمه
گسترش موجودات اصلاح شده ژنتیکی (GMOs) در حال حاضر یکی از مهم ترین و جنجال برانگیزترین مباحث اجتماعی در سطح جهان است. اهمیت آن ها به دلیل منافع اقتصادی آن ها برای مناطق و کشورهایی است که می توانند به طور موفق مزایای رقابتی را در تحقیق و توسعه به دست آورده و با خطرات آن ها برای سلامت انسان، بهره وری بلند مدت کشاورزی، پیگری سایر استراتژی های رقابتی برای کشاورزی (مانند کشاورزی ارگانیک یا بدون GM) و محیط مقابله کنند (OECD, 2005). این مقاله در مورد گسترش، اعتراض اجتماعی، رشد و تنظیم بخش بیوتکنولوژی، به ویژه GMOs به شکل دانه ها، محصولات یا مواد غذایی بحث می کند. اثر متقابل بین منافع پیشنهاد شده ی تایید و تشویق بیوتکنولوژی جدید و جنبه های منفی آن و تلاش های انجام شده از طریق تنظیم و نظات بر میانجی گری بحث ها و مدیریت خطرات همراه با آن، از طریق یک مطالعه مقایسه ای تحولات صورت گرفته در استرالیا و انگلستان انجام شد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید