مقاله ترجمه شده درباره مفهوم سازی مدل شخصیت اسلامی – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مفهوم سازی مدل شخصیت اسلامی


عنوان انگلیسی مقاله:

Conceptualizing the Islamic Personality Model


کلمات کلیدی مقاله:

مدل شخصیت اسلامی، سنجه شخصیت اسلامی، ارزشهای اسلامی، سوگيرى فرهنگی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت منابع انسانی اسلامی و مدیریت منابع انسانی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. پس زمینه

2. نقد و بررسی نوشتارها

2.1 مدل های شخصیتی موجود

2.2 سنجه شخصیت اسلامی

3. نتیجه گیری

3.1 کاربرد مدیریتی

3.2 کاربرد تحقیقات


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The field of personality or individual psychology has attracted a lot of researchers around the world to devote their efforts in conceptualizing, assessing, and establishing the nomological nets of various personality models and theories. However, some models and theories of personality are limited in their utilization. For example, there are a lot of instances where researchers are unable to derive a clear factor structure when applying the Big Five Personality Traits in their research works due to cultural and values incompatibility. Therefore, this paper attempts to conceptualize and develop a measure of Islamic Personality Model that addresses the issue of incompatibility through the application of both qualitative and quantitative research design. The outcome of this study is to produce a model and measure of Islamic Personality that will benefit the community of researchers in general and Islamic researchers and students, in particular.

چکیده

زمینه دانشی شخصیت یا روانشناسی فردی بسیاری از پژوهشگران را در سراسر جهان جذب کرده است تا تلاش خود را به مفهوم سازی، ارزیابی، و ایجاد شبکه های قانونی از مدل ها و نظریه های مختلف شخصیت اختصاص دهند. با این حال، استفاده از برخی از مدل ها و نظریه های شخصیت محدود شده است. به عنوان مثال، بسیاری از موارد وجود دارد که در آنها محققان در هنگام استفاده از پنج عامل بزرگ شخصیت در تحقیقات خود به دلیل ناسازگاری فرهنگی و ارزشی، نمیتوانند یک ساختار عاملی روشن را استخراج کنند. بنابراین، این مقاله یک سنجه و معیار از مدل شخصیت اسلامی را مفهوم سازی میکند و توسعه میدهد و از طریق کاربرد هر دو طرح پژوهشی کمی و کیفی، به موضوع ناسازگاری میپردازد. نتیجه این مطالعه تولید یک مدل و سنجه از شخصیت اسلامی است که جامعه محققان را به طور کل و محققان اسلامی و دانش آموزان را به طور خاص بهره مند میکند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید