مقاله ترجمه شده درباره تبعات افزایش نیاز به بیوانرژی چوب و جنگل – سال 2011


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تبعات افزایش نیاز به بیوانرژی چوب و جنگل: استفاده از مدل جهانی فرآورده جنگل


عنوان انگلیسی مقاله:

Consequences of increasing bioenergy demand on wood and forests: An application of the Global Forest Products Model


کلمات کلیدی مقاله:

بخش جنگل، مدل سازی، بیو انرژی، چوب سوختی، محصولات چوب، قیمت، تقاضا، عرضه، تجارت


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی منابع طبیعی و علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سیاست جنگل و اقتصاد جنگل و اقتصاد انرژی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

روشها

مدل GFPM

طرحها

نتایج

پیش بینی مصرف چوب سوختی

قیمتهای پیشنهادی چوب

تاثیر بر مواد خام چوبی

اثر بر چوب سوختی

اثر بر پانلهای مبتنی بر چوب

اثر بر خمیر کاغذ و کاغذ

تاثیر بر ارزش افزوده

خلاصه و بحث


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Introduction

This study was part of the 2010 Forest Assessment of the USDA Forest Service, mandated by the Resources Planning Act (RPA). One goal is to fit the national assessment in its global context. Thus, the trade of the United States, and the related demand, supply and prices should be consistent with global developments. Two of the tools used for the Forest Assessment are the Global Forest Products Model (GFPM, Buongiorno et al., 2003), and the United States Forest Products Module (USFPM, Kramp and Ince, 2010) which has the same structure as the GFPM but a finer description of products and regions within the United States. The 2010 RPA Forest Assessment uses scenarios of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (Nakicenovic et al., 2000). The IPCC scenarios project global and regional economic activity, population, land uses, and greenhouse gases. Each scenario also projects biofuel demand, which could have serious implications for forests and related industries. Biomass energy consumption may increase by as much as five to seven times by 2050 (Alcamo et al., 2005). Kirilenko and Sedjo (2007) note that past estimates of the impact of climate change (e.g., IPPC, 2001; Perez-Garcia et al., 2002; Sohngen and Mendelsohn, 1998) have tended to ignore this potentially large demand.

مقدمه
این مطالعه بخشی از ارزیابی جنگل در سال 010 توسط بخش جنگل شناسی USDA است که با مجوز قانون برنامه ریزی منابع (RPA) بود. یک هدف، قرار دادن ارزیابیهای ملی در بستر مفهوم جهانی آن است. بنابراین، تجارت ایالات متحده و تقاضای مرتبط، عرضه و قیمت ها باید بر اساس رشد جهانی باشد.
دو ابزار مورد استفاده برای ارزیابی جنگل مدل فراورده جهانی جنگل (GFPM، Buongiorno et al., 2003) و مدل فراورده های جنگلی ایالات متحده (USFPM, Kramp and Ince, 2010) است که ساختاری مشابه با GFPM دارد اما توضیحاتی دقیقتر از محصولات و مناطق ایالات متحده ارائه می دهد.
در سال 2010 ارزیابی جنگل RPA از سناریوهای پنل بین المللی برای تغییر اقلیم استفاده کرد (IPCC) (Nakicenovic et al., 2000). موضوع سناریوهای IPCC فعالیت اقتصادی منطقه ای و جهانی، جمعیت، کاربری اراضی و گازهای گلخانه ای بود. هر سناریو همچنین موضوع تقاضا برای بیوانرژی را بررسی می کند که می-تواند نتایج جدی برای جنگل و صنایع وابسته به آن داشته باشد.
مصرف انرژی زی توده احتمالاً 5 تا 7 برابر ال سال 2050 افزایش خواهد یافت (Alcamo et al., 2005). Kirilenko and Sedjo (2007) بیان کردند که براوردهای گذشته در زمینه تاثیر تغییر اقلیم (IPPC, 2001; Perez-Garcia et al., 2002; Sohngen and Mendelsohn, 1998) تمایل به نادیده گرفتن این تقاضای عمده و بالقوه را دارد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید