مقاله ترجمه شده درباره روش های نسل محدودیت برای بهینه سازی قوی در پرتودرمانی – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

روش های نسل محدودیت برای بهینه سازی قوی در پرتودرمانی


عنوان انگلیسی مقاله:

Constraint generation methods for robust optimization in radiation therapy


کلمات کلیدی مقاله:

تجزیه، نسل محدودیت، بهینه سازی قوی، رادیوتراپی، سرطان پستان


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی صنایع و مهندسی پزشکی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بهینه سازی سیستم ها و بیومکانیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. برنامه تیمار IMRT سرطان پستان

2.1. زمینه

2.2. یک مدل بهینه سازی CvaR – قوی برای IMRT سرطان پستان

3. یک راه حل نسل محدودیت

3.1. یک مساله بهینه سازی قوی با محدودیت های نامعلوم

3.2. تجزیه مساله

3.2.3. استراتژی های افزودن محدودیت

3.2.4. به روز رسانی راه حل

3.2.5. معیار توقف

4. نتایج

4.1. اثربخشی محاسباتی

4.2. کیفیت حل در مقابل زمان محاسبه

5. بحث

6. نتیجه گیری و کارهای بعدی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Robust Optimization (RO) deals with optimization problems in which some problem parameters are uncertain and modeled as belonging to an ‘‘uncertainty set’’ [1,2]. One of the areas in which robust optimization has been applied is radiation therapy (RT) treatment planning. In RT, the goal is to deliver radiation beams from different angles to a cancer patient so that the beams intersect at the cancerous target (i.e., a tumor), while sparing as much of the surrounding healthy tissue as possible. Robust optimization has been used to manage uncertainties in RT treatment planning problems including uncertainties in patient geometry [3], dose calculations [4], breathing motion [5–10], and range and setup errors in proton therapy [11–14].

1. مقدمه
بهینه سازی قوی (RO) با مسایل بهینه سازی سروکار دارد که در آن،برخی پارامترهای مساله نامعلوم هستند و طوری مدل سازی شده اند که به مجموعه ی عدم قطعیت تعلق دارند. یکی از حوزه هایی که در آن، بهینه سازی قوی به کار رفته است، برنامه ی تیمار درمان رادیوتراپی (RT) می باشد. در RT، هدف، انتقال پرتوهای رادیویی (radiation) از زوایای مختلف به یک بیمار سرطانی می باشد به طوری که پرتوها روی هدف سرطانی (یعنی یک تومور) با هم تقاطع کنند، و تا حد امکان به مقدار کمی به اطراف بافت سالم تابانده شوند. بهینه سازی قوی برای مدیریت عدم قطعیت ها در مسایل برنامه ریزی درمانی RT از جمله عدم قطعیت های موجود در هندسه ی بیمار، محاسبات دوز، حرکت تنفسی و محدوده و ستاپ ارورها در پروتون درمانی مورد استفاده قرار می گیرد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید