مقاله ترجمه شده درباره رفتار رهاسازی داروی پاسخگو به گلوکز و کنترل شده با PH کیتوزان کاتیونی بر پایه هیدروژل های نانوکامپوزیتی – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

رفتار رهاسازی داروی پاسخگو به گلوکز و کنترل شده با PH کیتوزان کاتیونی بر پایه هیدروژل های نانوکامپوزیتی با استفاده از گرافن اکسید به عنوان نانوحامل دارویی


عنوان انگلیسی مقاله:

Controlled pH- and glucose-responsive drug release behavior of cationic chitosan based nano-composite hydrogels by using graphene oxide as drug nanocarrier


کلمات کلیدی مقاله:

کیتوزان کاتیونی، گرافن اکسید (GO)، نانوحامل دارو، حساسیت به گلوکز / PH، رهاسازی انفجاری آغازین


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

داروسازی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

داروشناسی و نانو تکنولوژی دارویی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

آزمایش

مواد

آماده سازی کمپلکس های اینترکلیشن GO-BSA

آماده سازی هیدروژل های نانوکامپوزیتی HTCC/GO

اندازه گیری ها (سنجش ها)

آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD)

آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA)

میکروسکوپی نیروی اتمی (AFM)

آنالیز میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM)

آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)

رفتار رئولوژیکی

نسبت تورم

رهاسازی دارو در محیط in vitro

آنالیز آماری

نتایج و بحث

رفتار اینترکلیشن کمپلکس های GO-BSA

ساختار شبکه ای هیدروژل HTCC/GO-BSA

رفتار رهاسازی دارو حساس به PH از هیدروژل های HTCC/GO-BSA

رفتار رهاسازی دارو پاسخگو به گلوکز در هیدروژل های HTCC/GO-BSA

نتیجه گیری نهایی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Introduction
Diabetes mellitus, a disorder of glucose regulation, is a global burden affecting 366 million people across the world [1]. For tight control of hyperglycemia and prevention of the resulting complications in diabetic patients, it is highly desirable to develop simple, effective, and continuously self-regulated drug delivery systems [2]. Glucose-responsive hydrogels, known as stimuliresponsive or “intelligent” systems, can adapt the rate of drug release in response to changes in glucose concentration in order to maintain blood glucose levels within the normal range. Enzyme glucose oxidase (GOD), a widely used natural receptor, can be entrapped or immobilized within a pH-sensitive matrix, which results in enzyme-catalyzed conversion of glucose to gluconic acid, thereby lowering the pH in the microenvironment of the hydrogel and causing drug release [3–5]

مقدمه
دیابت ملیتوس، (یک بیماری از تنظیم گلوکز)، یک بار جهانی است که 366 میلیون فرد را در سرتاسر دنیا تحت تاثیر قرار داده است (1). برای کنترل شدید هیپرگلیسمی و پیش گیری از عوارض ایجاد شده در بیماران دیابتی، توسعه ی سیستم های انتقال داروی خود تنظیم شونده، موثر و ساده به شدت مطلوب است (2). هیدروژل های پاسخگو به گلوکز، که تحت عنوان سیستم های هوشمند یا پاسخگو به محرک شناخته می شوند، می توانند به منظور حفظ سطوح گلوکز خون در محدوده ی نرمال، سرعت رهاسازی دارو در پاسخ به تغییرات در غلظت گلوکز راتنظیم کنند. آنزیم گلوکز اکسیداز (GOD)، یک رسپتور طبیعی که به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند در یک ماتریس حساس به PH به دام بیافتد یا بی حرکت شود، که منجر به تبدیل آنزیمی گلوکز به گلوکونیک اسید می شود از این رو موجب کاهش PH در ریزمحیط هیدروژل می شود و منجر به رهاسازی دارو می شود (5-3).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید