مقاله ترجمه شده درباره تجزیه و تحلیل انتقال تشعشعی و همرفتی حرارت، باله های متخلخل مثلثی با هدایت حرارتی – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تجزیه و تحلیل انتقال تشعشعی و همرفتی حرارت، باله های متخلخل مثلثی با هدایت حرارتی وابسته به درجه حرارت توسط DTM


عنوان انگلیسی مقاله:

Convection-radiation thermal analysis of triangular porous fins with temperature-dependent thermal conductivity by DTM


کلمات کلیدی مقاله:

باله متخلخل، همرفت، تابش حرارتی، روش تبدیل دیفرانسیل (DTM)، بهره وری فین، اثربخشی بالقوه


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی مکانیک و فیزیک


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

فیزیک کاربردی، مکانیک سیالات و تبدیل انرژی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- ایده پایه DTM

3. فرمول های ریاضی

4- حل با استفاده از روش تبدیل دیفرانسیل

5- نتایج و بحث

6- نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Increasing performance of porous fins is one of the common priorities nowadays. Hence attention here is given to the convection and radiation effects in the analysis of performance of a porous triangular fin with temperature-dependent thermal conductivity. Mathematical problem is solved by differential transformation method (DTM). The DTM results are compared with the numerical results obtained by fourthorder Runge–Kutta method in order to confirm the accuracy of the analytical solution. The dimensionless temperature distributions, fin efficiency and fin effectiveness are studied with respect to emerging parameters involved in the analysis. It is noted that there is an increase in fin performance in view of porous constraint.

چکیده

افزایش عملکرد باله های متخلخل یکی از اولویت های معمول امروزه است. از این رو توجه در اینجا به آثار انتقال همرفتی و تشعشعی در تجزیه و تحلیل عملکرد یک باله مثلثی متخلخل با هدایت حرارتی وابسته به درجه حرارت توجه گردیده است. مسائل ریاضی با استفاده از روش تبدیل دیفرانسیل (DTM) حل شده است.

نتایج DTM با نتایج عددی به دست آمده از چهارمین دستور روش رانگ – کوتا مقایسه شده است تا صحت راه حل های تحلیلی مورد تایید قرار بگیرد. توزیع دما بدون بعد، بازده باله و اثر باله با توجه به پدیداری پارامترهایی که در تجزیه و تحلیل وارد شده بود مورد مطالعه قرار گرفت. لازم به ذکر است که افزایشی در عملکرد باله از نظر محدودیت های متخلخل وجود دارد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید