ترجمه مقاله افشای اطلاعات حسابداری شرکت سهامی مبتنی بر FPGA و شبکه عصبی – سال 2021

 

 


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

افشای اطلاعات حسابداری شرکت سهامی مبتنی بر FPGA و شبکه عصبی

عنوان انگلیسی مقاله:

Corporate accounting information disclosure based on FPGA and neural network

کلمات کلیدی مقاله:

اطلاعات حسابداری شرکت سهامی، شبکه عصبی مصنوعی، FPGA (آرایه دریچه ای برنامه پذیر)، شخص مجاز (صاحب اختیار)، شخص (فرد) غیر مجاز، رمز نگاری، رمز گشایی

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

حسابداری و مدیریت

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

حسابداری مالی، مدیریت عملکرد، مدیریت کسب و کار و مدیریت مالی

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.

 


 

فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. پژوهش مرتبط

3. مواد و روش ها

3. 1. افشای اطلاعات حسابداری شرکت سهامی

3. 2. رمز نگاری با استفاده از الگوریتم استاندارد رمز نگاری پیشرفته در هم سازی

3. 3. رمز گشایی

3. 4. شبکه عصبی

4. نتایج و بحث

4. 1. تحلیل عملکرد رمز نگاری و رمز گشایی

4. 2. تجزیه و تحلیل طبقه بندی

4. 3. تجزیه و تحلیل پیچیدگی زمان

5. نتیجه گیری

منابع

 


 

قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract
Corporate accounting information is a measure of the company’s accounting and external reporting systems. It is routinely disclosed, which is quantitative data on its financial position and performance audit. The corporate accounting information system contains confidential information that needs to be secured. The consequences of unauthorized access are data loss from identity theft issues. To solve the problem, encrypt and decrypt the sensitive corporate accounting information and product the data using the proposed algorithm Neural Network (NN) and Field Programmable Gate Array (FPGA) is used to classify the corporate accounting information authorized person and unauthorized person. When one authorized user accesses the corporate account information, it generates the secret critical process. The proposed algorithm unauthorized person cannot access the information is not allowed for stealing. Encryption is the process of converting to something as random and meaningless as direct text data. Decryption is the process of restoring the ciphertext plaintext.
1. Introduction
Corporate accounting information is the essential inputs to the economy of decision-making based on any of the information. The primary input attributes, but it is a respectable decision-making task or assigned, do not know whether there is any structure in one research if there is a need to play the assumed role. The same top reputation desire has been shown to collapse, and so on in the world-class financial institutions who need to increase the pressure a little bit of the best of the recent increase has been disclosed. Still, the company report, which uses a recently expanded amount of information disclosed in the report, increases the financial and investment community’s pressure to disclose the primary source.

چکیده
اطلاعات حسابداری شرکت سهامی معیاری برای حسابداری و سیستم های گزارش دهی خارجی شرکت در نظر گرفته می شود. این داده های کمی در مورد موقعیت مالی و حسابرسی عملکرد آن به طور معمول افشا می ‌شود. سیستم اطلاعات حسابداری شرکت حاوی اطلاعات محرمانه ای است که می بایست امنیت آن تامین شود. پیامدهای دسترسی غیر مجاز و از دست رفتن داده ‌ها از مسائل مربوط به سرقت هویت است. برای حل این مسئله، رمز نگاری و رمز گشایی اطلاعات حساس حسابداری شرکت و داده‌ ها با استفاده از الگوریتم پیشنهادی شبکه عصبی الگوریتم پیشنهادی (FPGA) و آرایه دریچه ای برنامه پذیر میدانی (FPGA) برای دسته ‌بندی اطلاعات حسابداری شرکت به شخص مجاز و شخص غیر مجاز استفاده می‌ شود. زمانی که یک کاربر مجاز به اطلاعات حساب شرکت دسترسی داشته باشد، یک فرآیند حیاتی را ایجاد می ‌کند. الگوریتم پیشنهادی مرتبط با فرد غیر مجاز است که نمی ‌تواند به اطلاعاتی که مجاز به سرقت نیست دسترسی داشته باشد. رمز نگاری نوعی فرآیند است که به تبدیل به چیزی به صورت تصادفی و بی ‌معنا به عنوان داده‌ های متن مستقیم اشاره می کند. رمز گشایی، فرآیند بازیابی متن ساده متن رمزی است.
1. مقدمه
اطلاعات حسابداری شرکت سهامی نهاده های اصلی برای اقتصاد تصمیم‌ گیری براساس هر یک از این اطلاعات است. مشخصه های اصلی، نهاده ها هستند، اما این یک تکلیف تصمیم ‌گیری قابل احترام و یا تعیین شده می باشد چرا که ممکن است در یک تحقیق، نیاز به ایفای نقش فرض شده وجود داشته باشد. اینگونه نشان داده شده است که همان تمایل به شهرت برتر در حال فروپاشی است و به همین جهت در موسسات مالی کلاس جهانی، مستلزم افزایش فشار کمی بیشتر از افزایش بهترین نمونه فاش شده اخیر خواهد بود. با این حال، گزارش شرکت که اخیرا مقدار زیادی اطلاعات منتشر شده در این گزارش را مورد استفاده قرار می‌ دهد، فشار جامعه اقتصادی و سرمایه‌ گذاری را برای افشای منبع اولیه افزایش می‌ دهد.

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

 


 

دیدگاهتان را بنویسید