مقاله ترجمه شده درباره سرمایه گذاری شرکت و نقدینگی سهام – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

سرمایه گذاری شرکت و نقدینگی سهام: شواهد مبنی بر تاثیر قیمت بر تجارت


عنوان انگلیسی مقاله:

Corporate investment and stock liquidity: Evidence on the price impact of trade


کلمات کلیدی مقاله:

نقدینگی سهام، سرمایه گذاری شرکت، محدودیت های مالی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

حسابداری مالی، مهندسی مالی و ریسک، مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی و مدیریت کسب و کار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

داده ها و تحلیل اولیه

داده ها

تحلیل مقدماتی

تحلیل تجربی

سرمایه گذاری شرکت و نقدشوندگی سهام

اثر متقابل محدودیت های مالی

بررسی قابلیت اطمینان

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

We document that corporate investment contributes to stock liquidity. This study demonstrates a positive relationship between abnormal corporate investment and stock liquidity in the cross-section. Moreover, stock liquidity improves more apparently for firms with financial constraints. Our robustness check confirms that the existing regularities cannot explain the current finding. This analysis suggests that corporate investment decreases the risk of a firm and that a change in the risk affects the behavior of a market maker, leading to an increase in stock liquidity

چکیده

ما ثابت کردیم که سرمایه گذاری شرکت ها با نقدشوندگی سهام در ارتباط است. این مطالعه نشان دهنده رابطه مثبت بین سرمایه گذاری مشارکتی غیرطبیعی و نقد شوندگی سهام در مقطع عرضی است. علاوه بر این نقدشوندگی سهام ظاهراً موجب پیشرفت بیشتر کارخانجات با محدودیت مالی می شود. بررسی های دقیق ما ثابت می کند که وجود نظم نمی تواند یافته های حاضر را توضیح دهد. این تحلیل¬ها نشان می دهد که سرمایه-گذاری شرکت ریسک کارخانه را کاهش می دهد و این تغییر در ریسک رفتار بازاریان را تغییر می دهد که منجر به افزایش در نقد شوندگی سهام می¬شود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید