مقاله ترجمه شده درباره عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و عدم تقارن اطلاعات – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و عدم تقارن اطلاعات


عنوان انگلیسی مقاله:

Corporate social responsibility performance and information asymmetry


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

حسابداری، مدیریت و علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت کسب و کار، مدیریت مالی، اقتصاد مالی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، مدیریت عملکرد و مدیریت بازرگانی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- پیشینه مطالعه و بیان مسئله

2-1- عملکرد CSR و عدم تقارن اطلاعات

2-2 عملکرد CSR و اطلاعاتی درباره عملکرد CSR

2-3- نمرات KLD CSR و افشاء شرکت از عملکرد CSR

2-4- KLD به عنوان یک واسطه برای اطلاعات

2-5- عملکرد CSR و سرمایه گذاران آگاه

3- انتخاب نمونه و داده

3-1- داده

3-2- انتخاب نمونه

4- طراحی پژوهش

5- نتایج

5-1- آمار توصیفی

5-2- نتایج چند متغیره

5-3- آزمون های اضافی

6- نتیجه گیری

تقدیر و تشکر


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Corporate Social Responsibility (‘‘CSR’’) appears to be gaining interest among regulators, academics, and market participants. Information about CSR performance is particularly important to investors. For example, professional managers in the US hold about $3.1 trillion assets identified as socially responsible investment (SRI) portfolios as of 2010, suggesting that CSR performance has a direct impact on investors’ wealth (Social Investment Forum, 2010). In addition, recent studies indicate that investors seek reliable information about CSR performance through public and/or private channels, and they actively utilize the information in their investment decisions (e.g., CICA, 2010; Cohen et al., 2011; Cruise, 2011).

1- مقدمه
مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) به نظر می رسد که منافعی برای قانونگذاران ، دانشگاهیان و فعالان بازار به همراه دارد. اطلاعات عملکرد CSR مخصوصا برای سرمایه گذاران مهم می باشد. برای مثال مدیران حرفه ای در آمریکا تقریبا 3.1 تریلیون دلار سرمایه را به عنوان پرتفوی سرمایه گذاری مسئول اجتماعی (SRI) در سال 2010 درنظر گرفتند. این موضوع بیان می کند که عملکرد CSR تاثیر مستقیمی بر روی ثروت سرمایه گذاران دارند(جلسه سرمایه گذاری اجتماعی 2010). بعلاوه ، مطالعات اخیر بیان می کند که سرمایه گذاران به دنبال اطلاعات قابل اطمینان برای عملکرد CSR از طریق کانالهای عمومی و خصوصی هستند و آنها از این اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری خود مشخصا استفاده می نمایند.( برای مثال CICA, 2010; Cohen et al 2011, Cruise 2011 )


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید