مقاله ترجمه شده درباره فرهنگ گردشگری و پایگاه های میراث جهانی – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

فرهنگ گردشگری و پایگاه های میراث جهانی


عنوان انگلیسی مقاله:

Culture, tourism and World Heritage Sites


کلمات کلیدی مقاله:

پایگاه میراث جهانی، فرهنگ، رضایت، گردشگری، کوردوبا (قرطبه)، اسپانیا


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

گردشگری و توریسم


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت گردشگری


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

۱. مقدمه

۲. مرور منابع و نوشتجات علمی

۳. توصیف منطقه جغرافیایی

۴. روش شناسی

۴.۱. ابزار نظرسنجی

۴.۲. جمع آوری داده ها

۴.۳. تحلیل داده ها

۵. یافته های پژوهش و بحث

۶. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Cultural committees of UNESCO in Paris publish annual lists of World Heritage Site (WHS) properties and Intangible Cultural Heritage (ICH) elements. Furthermore, each inscribed WHS property is identified as a cultural, natural or mixed element; each WHS property or ICH element can be identified as in danger. The inclusion of a certain place or intangible element in the list supposes the consideration of an exceptional universal value and, at the same time, that inscription allows understanding that all the persons of the world are owners of (and are responsible for) that place or intangible element. With this it seeks, moreover, its sustainability. In this way, and according to Saipradist and Staiff (2008), the World Heritage lists reinforce the identification, preservation and transmission towards future generations of extraordinary places and monuments from the perspective of history and of art.

۱. مقدمه
کمیته ی فرهنگی یونسکو در پاریس سالانه فهرست اموال پایگاه میراث جهانی (WHS) و عناصر میراث فرهنگی ناملموس (ICH) را منتشر می کند. علاوه بر این، هر یک از اموال ثبت شده‌ی پایگاه میراث جهانی (WHS) به عنوان یک عنصر فرهنگی، طبیعی یا ترکیبی شناخته می شود. هر کدام از اموال پایگاه میراث جهانی (WHS) یا عناصر میراث فرهنگی ناملموس (ICH) می تواند در معرض خطر تشخیص داده شود. ورود یک مکانِ بخصوص یا عنصر ناملموس در فهرست در نظر گرفتن یک ارزش جهانی استثنایی فرض می شود و در عین حال، این مکتوب فهم این نکته را میسر می سازد که همه افراد جهان صاحبان (و مسئول) این مکان یا عنصر ناملموس هستند. با این وجود، علاوه بر آن، پایداری آن را هم می طلبد. بدین ترتیب، و بنا بر نظر سایپرادیست و استایف (۲۰۰۸)، فهرست میراث جهانی، شناسایی، حفظ و انتقال در جهت نسل های آینده ی مکان ها و آثار فوق العاده را از منظر تاریخ و هنر تقویت می نماید.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید