مقاله ترجمه شده درباره پاسخ محوری چرخه ای و اتلاف انرژی اعضای فولادی سرد نورد شده قابی شکل – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

پاسخ محوری چرخه ای و اتلاف انرژی اعضای فولادی سرد نورد شده قابی شکل


عنوان انگلیسی مقاله:

Cyclic axial response and energy dissipation of cold-formed steel framing members


کلمات کلیدی مقاله:

فولاد سرد شده، تلفات انرژی لرزه ای، رفتار غلطکی حالت هیسترتیک، انقباض، دیواره نازک


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه و مدیریت ساخت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

خلاصه

1. مقدمه

2. پاسخ چرخه ای المان های محوری کمانش کننده

3. برنامه تجربی

3.1 استراتژی انتخاب نمونه

3.2 ابعاد نمونه، مشخصات مصالح و بارهای کمانشی الاستیک

3.3 آماده سازی آزمایش و ابزارها

3.4. پروتکل بارگذاری

3.5 عیوب نمونه

4. نتایج تجربی

4.1. پاسخ یکنواخت و چرخه ای

4.1.1. حالت حدی کمانش کلی

4.1.2. حالت حدی کمانش موضعی

4.1.3. حالت حدی کمانش پیچشی

4.1.4. پاسخ تنش یکنواخت

4.20 مقایسه پاسخ بار-تغییرشکل پسماند و اتلاف انرژی

5. نتیجه گیری

تشکر و قدردانی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Current seismic analysis and design procedures for cold-formed steel (CFS) frame buildings focus on the strength of individual shear wall units [1], e.g., shear walls constructed with CFS steel members sheathed with Structural 1 plywood (4 ply), oriented strand board (OSB), gypsum board, or thin sheet steel or strap bracing. These building subsystems are designed using prescriptive procedures and tabulated values based on shear wall tests. Research efforts to characterize the response and develop numerical models for CFS lateral load resisting systems typically focus on the response of shear walls to push-over and cyclic tests (e.g., [2–4]). Specific guidance about energy dissipation or strength degradation for these systems and their components (e.g., drag struts, boundary chord studs) is not readily available. The goal of the research summarized in this paper is to experimentally investigate and then quantify the cyclic behavior, and energy dissipation characteristics of CFS axial members. This test data will be implemented in future CFS subsystem seismic numerical models as part of a larger ongoing multi-university research effort [5].

1. مقدمه
آنالیز لرزه ای موجود و روند طراحی سازه های قابی فولادی سرد نورد شده (CFS) بر روی مقاومت اجزای المان های دیوار برشی متمرکز است، بعنوان مثال، دیوارهای برشی ساخته شده با اجزای فولادی سرد نورد شده غلاف شده با یک سازه چندلا، صفحات رشته ای مورب (OSB)، صفحه ی گیبسوم، یا صفحه فولادی نازک یا تسمه مهار. این سیستم های مبنایی سازه با استفاده از روش های تجویزی و مقادیر جدول شده بر مبنای آزمون های دیوار برشی طراحی شده اند.
تحقیق و پژوهش در سدد توصیف پاسخ و توسعه ی مدل های عددی برای سیستم های فولادی سرد نورد شده مقاوم در برابر بارهای جانبی عموما با تمرکز بر پاسخ دیوارهای برشی به آزمایش های چرخه ای و پوش آور می باشد. در حقیقت راهنمای مشخصی در زمینه ی اتلاف انرژی یا کاهش مقاومت برای این سیستم ها و مولفه های آنها موجود نمی باشد. هدف خلاصه شده در این پژوهش عبارت از بررسی تجربی و سپس تعیین کمی رفتار سیکلی، و مشخصات اتلاف انرژی اعضای فولادی محوری سرد نورد شده می باشد. این داده های آزمایشی در آینده بصورت مدل های عددی لرزه ای فولادی سرد نورد شده بعنوان بخشی از یک پژوهش بزرگتر چند دانشگاهی اجرا خواهد شد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید