مقاله ترجمه شده درباره روش های داده محور برای ایجاد تنوع در دانش روانشناسی انسانی – سال 2018


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

روش های داده محور برای ایجاد تنوع در دانش روانشناسی انسانی


عنوان انگلیسی مقاله:

Data-Driven Methods to Diversify Knowledge of Human Psychology


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

روانشناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

روانشناسی عمومی و روانشناسی شناخت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

لنزهای فرهنگی و پارادایم های مقید

کاهش قیدهای داده محور

فرض های اولیه کم

گذار فرهنگی

رابطه همزیستی با دانش نظری و تجربی

زمینه های مشترک برای مقایسه

چالش های پیش رو: تحقق روش های داده محور بالقوه

نتیجه گیری: کشف موقعیت های جدید


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Cultural Lenses and Constrained Paradigms
The explicit aim of the scientific process is to obtain an accurate understanding of the world. Nevertheless, as discussed in metaphysics, philosophy of science, and cognitive science, this process is, by virtue of its human construction, inherently subjective because knowledge is generated through the narrow lens of our prior experiences and beliefs [1]. Hypothesis testing – a key component of the research process – can further tighten these constraints and erect echo chambers of scientific knowledge. Because knowledge of psychology – theoretical, methodological, and empirical – has been developed mostly in Western societies [2], it is focused on a subset of the human population described as Western, educated, industrialized, rich, and democratic (WEIRD) [3]. Recent discoveries of cultural differences in psychological phenomena that were once considered to be universal highlight the inherent subjectivity of the scientific process and the need to use approaches that allow natural variation to surface to permit a more accurate understanding of human psychology.

لنزهای فرهنگی و پارادایم های مقید
هدف صریح فرایند علمی رسیدن به یک درک دقیق از جهان است. اگرچه همانطور که در متافیزیک، فلسفه علم و علوم شناختی بحث شد این فرایند به دلیل ساختار انسانی خود، ذاتا ذهنی است زیرا دانش به واسطه یک لنز نازک از تجربیات قبلی و اعتقادات ما ساخته می شود [1]. تست فرضیه، به عنوان یک مؤلفه کلیدی در فرایند پژوهش- می تواند این قیدها را مستحکمتر کند و طنین دانش علمی را محدود کند. به دلیل این که دانش روانشناسی (نظری، روش شناسی و تجربی) اکثرا در علوم غربی توسعه یافته [2] اغلب روی زیرمجموعه جمعیت انسانی تمرکز شده است که عبارت است از غربی، تحصیل کرده، صنعتی، ثروتمند و دموکراتیک (WEIRD) [3]. کشف های اخیر در مورد تفاوت های فرهنگی در پدیده های روانشناختی که در وهله اول به صورت جهانی در نظر گرفته شد، ذهنی بودن ذاتی فرایند علمی و نیاز به استفاده از روش هایی که به تغییرات طبیعی اجازه ظهور و فهم دقیق تر روانشناسی انسانی را می دهند برجسته می کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید