ترجمه مقاله تاخیرها در مدل های بازار برق – سال 2017

 

 


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

تاخیرها در مدل های بازار برق

عنوان انگلیسی مقاله:

Delays in electricity market models

کلمات کلیدی مقاله:

بازارهای برق، تاخیرها، دینامیکهای سیستم

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی برق

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی الکترونیک، تولید، انتقال و توزیع، سیستم های انتقال

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.

 


 

فهرست مطالب:

چکیده

1-مقدمه

2- مدل SDدقیق

2-1- فرضیه دینامیک

2-2- ساختار مدل با استفاده از FODها

2-3- ساختار مدل با استفاده از PLDها

3- نتایج شبیه سازی

4- بحث و نتیجه گیری

 


 

قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract
From several types of material delays that can be found in literature, most System Dynamics (SD) modelers select, apparently for simplicity, first-order delays (FODs) to represent the construction and decommissioning of power plants in electricity market models, even though pipeline delays, or transport delays (PLDs) model better the entry and exit of power plants. Although both types of delays can be used for representing material delays, each one offers different results with pros and cons that need to be well considered. Therefore, this paper seeks to implement FODs and PLDs in a generic electricity market model in order to assess their effectiveness and adequacy in the closest representation of the reality. As a result, SD modelers shall see through this investigation the importance and implications of material delays in their models, but also they will be able to choose the appropriate material delays for their applications. In fact, the simulation results comparing both models markedly show that PLDs are a better approximation to model the delays of construction of new plants as well as the retirement of old plants. Accordingly, if FODs are solely used, the electricity market models not only always provide less electricity in one or various years, they also produce inaccurate values that can lead to a dangerous energy planning, mainly because they modify the dynamics of the entire system.

چکیده
از چندین نوع تاخیر مواد که می توانند در منابع و مراجع یافت شوند، اغلب مدلسازها دینامیک های سیستم (SD) را ظاهرا برای سادگی تاخیرهای درجه اول (FODها) برای بیان ساخت و ساز و انهدام نیروگاههای تولید برق در مدلهای بازار برق استفاده می کنند حتی اگرچه تاخیرهای خط لوله یا تاخیرهای انتقال (PLDها) ورودی و خروجی نیروگاههای تولید برق را بهتر مدل می کنند. اگرچه هر دو نوع تاخیر می توانند برای بازنمایی تاخیرهای مواد مورد استفاده قرار گیرند، هرکدام نتایج متفاوت با مزایا و معایب مربوط به خود را پیشنهاد می کنند که نیاز است تا به خوبی به این مزایا ومعایب پرداخته شود. بنابراین، این مقاله به دنبال پیاده سازی FODها و PLDها در یک مدل بازار برق عام به منظور ارزیابی کارایی و کفایت آنها در نزدیکترین بازنمایی از واقعیت می باشد. به عنوان یک نتیجه، مدلسازهای SDباید از طریق این تحقیق و بررسی اهمیت و پیامدهای تاخیرهای مواد در مدلهای خود را مشاهده کنند و همچنین آنها قادر خواهند بود تا تاخیرهای مواد مناسب برای کاربردهای انتخاب نمایند. در واقع، نتایج شبیه سازی با مقایسه هردو مدل به طور قابل توجه نشان می دهند که PLDها یک تقریب بهتر برای مدلسازی تاخیرهای ساخت و ساز نیروگاههای جدید و نیز انهدام نیروگاههای قدیمی می باشند. بر این اساس، اگر صرفا FODها مورد استفاده قرار گرفته باشند، مدلهای بازار برق نه تنها همیشه برق کمتری را در یک سال یا سالهای متعدد فراهم می کنند بلکه همچنین مقادیر برق ناصحیحی را تولید می کنند که می توانند منجر به آسیب به برنامه ریزی انرژی شوند که این اساسا به این دلیل می باشد که دینامیکهای کل سیستم را تغییر می دهند.

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

 


 

دیدگاهتان را بنویسید