مقاله ترجمه شده درباره طراحی و ارزیابی مقاومت لغزندگی مخلوط‌ های آسفالت اجرا شده با اپوکسی متراکم برای روسازی عرشه پل فولادی – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

طراحی و ارزیابی مقاومت لغزندگی مخلوط‌ های آسفالت اجرا شده با اپوکسی متراکم برای روسازی عرشه پل فولادی


عنوان انگلیسی مقاله:

Design and skid resistance evaluation of skeleton-dense epoxy asphalt mixture for steel bridge deck pavement


کلمات کلیدی مقاله:

مقاومت لغزندگی، مخلوط آسفالت اجرا شده با اپوکسی، روسازی عرشه پل فولادی، ساختار متراکم، روش طراحی حجم V-S


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه، مهندسی راه و ترابری و مدیریت ساخت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2.طراحی EAM متراکم

2.1. روش طراحی V-S

2.2 طراحی VS-EA10

4.آزمایشات و روش‌ها

3.1. عملکرد روسازی

۳.۲ مقاومت لغزندگی

3.2.1 مقاومت لغزندگی اولیه

3.2.2. مقاومت لغزندگی بلندمدت

3.2.3 مقاومت لغزندگی در شرایط هوای نامعتدل

4.نتایج و بحث

4.1. عملکرد روسازی

4.2 مقاومت لغزندگی

4.2.1 مقاومت لغزندگی اولیه

4.2.2. مقاومت لغزندگی بند مدت

4.2.3 مقاومت لغزندگی در شرایط آب و هوایی نامعتدل

4.2.3.1. اثر ضخامت لایه آب بر روی مقاومت لغزندگی روسازی

4.2.3.2 اثر موقعیت‌های یخبندان بر روی مقاومت لغزندگی

4.2.4. ارزیابی جامع مقاومت لغزندگی بر اساس تحلیل همبستگی ‌‌خاکستری

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Epoxy asphalt mixture (EAM) has been proven to be a superior material and has been widely used in the steel deck pavement [1,2]. In general, EAM is made of suspended-dense structure, which could ensure the excellent physical and mechanical properties, such as watertightness and anti-fatigue performance [1,3]. Nevertheless, the suspended-dense EAM with insufficient pavement structure depth, tends to cause the shortage of skid-resistance on the epoxy asphalt pavement, especially under the conditions of inclement weather or large longitudinal slope [3,4]. Currently, materials for skid-resistance asphalt pavement are skeleton-dense structure [5,6], which could reinforce the skidresistance of asphalt mixture through increasing the maximum size and proportion of coarse aggregates. However, influenced by the design thickness of asphalt pavement for the steel bridge deck, the NMAS of EAM is generally restricted to 9.5 mm (the so-called EA-10). In addition, excessive coarse aggregates would sacrifice the watertightness and anti-fatigue performance of EA-10. Therefore, this paper designed the skeleton-dense EAM, to improve the skid-resistance while balancing it with the physical-mechanical properties

1) مقدمه
مخلوط آسفالت اجرا شده با اپوکسی (EAM) به عنوان یک ماده برتر شناخته شده است و به طور گسترده‌ای در روسازی عرشه فولادی استفاده می‌شود. در کل، EAM از ساختاری متراکم ساخته شده است که می‌تواند باعث اطمینان از مشخصه‌های فیزیکی و شیمیایی آن مثل آب بندی و عملکرد ضد خستگی شود. با این حال، EAM کم تراکم با عمق سازه روسازی ناکافی، منجر به کمبود مقاومت لغزندگی در روسازی آسفالت اجرا شده با اپوکسی، خصوصا تحت شرایط هوای نا متعادل یا شیب طولی زیاد، می‌شود.
در حال حاضر، موادی که برای روسازی آسفالت مقاوم در برابر ترمز، استفاده می‌شود، که می‌تواند مقاومت لغزندگی مخلوط آسفالت را از طریق افزایش حداکثر اندازه و نسبت مصالح درشت دانه، تقویت کند. با این حال، تحت تاثیر ضخامت طراحی روسازی آسفالت برای عرشه پل فولادی، NMAS از EAM، عموما به 9.5 میلیمتر محدود شده است (به اصطلاح EA-10). علاوه بر این، مصالح درشت دانه بیش از حد ممکن است بر روی آب بندی و عملکرد ضد خستگی EA-10 تاثیر سوء داشته باشد. از این رو، در این مقاله، برای بهبود مقاومت لغزندگی، یک EAM متراکم که با خواص فیزیکی و مکانیکی تعدیل شده است، طراحی شده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید