مقاله ترجمه شده درباره طراحی مواد جدید نقاط کوانتومی برای تصویربرداری مادون قرمز عمیق بافتی – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

طراحی مواد جدید نقاط کوانتومی برای تصویربرداری مادون قرمز عمیق بافتی


عنوان انگلیسی مقاله:

Design of new quantum dot materials for deep tissue infrared imaging


کلمات کلیدی مقاله:

فلورسانس مادون قرمز نزدیک، تصویربرداری داخل بدن، نقاط کوانتومی، نانوکریستالها


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی پزشکی و پزشکی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

پردازش تصاویر پزشکی، بیومواد، و تکنولوژی پرتوشناسی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- ترکیب QD

2-1- گروه IV (Si,Ge,C)

2.2. گروه I-VI (Ag2S, Ag2Se, Ag2Te)

2-3- گروه های II-VI و II3-V2

2-4 گروه IV-VI (PbS, PbSe)

2-5- گروه III-V (InP,InAs)

2-6- گروه I-III-VI2 (CuInS2, CuInSe2, AgInSe2)

2-7- نانوکریستالهای تخدیرشده منتشرکننده NIR

2-8- مرور اجمالی شیمی سطح QD

3- کاربردهای تصویربرداری داخل بدن

3-1- تصویربرداری غدد لنفاوی

3-2- تصویربرداری عروق، حذف کلیوی و توقیف

3-3- تصویربرداری تومور

3-4 – ردیابی سلولی

3-5- QDs های چند حالتی

4- نتیجه گیری و رویکرد ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

2. QD synthesis

Several recent comprehensive reviews have already discussed the synthesis and the applications of NIR QDs [21–24], and the reader is encouraged to read these references for detailed discussion of the various synthesis protocols used. In the present review, we have chosen to focus on the design issues necessary to obtain the ideal NIR emitting QDs as well as the strategies currently available to fulfill them. The main parameters that have to be taken into consideration when designing a NIR emitting QD are: i) the excitation and the emission wavelengths, ii) the toxicity of the elements the QD is made of, iii) the ability to transfer the probe into water, and to modify its surface chemistry without losing the QD fluorescence, iv) the brightness of the probe, i.e. its quantum yield, its absorption cross-section, its lifetime, its resistance to photobleaching, and v) the QD size.

2- ترکیب QD
چندین مطالعه جامع اخیر، در مورد ترکیب و کاربردهای QD های NIR بحث نموده اند و خواننده تشویق می شود تا این ارجاع ها را برای بحث دقیق تر از پروتوکول های متنوع ترکیب مورد استفاده بخواند. در مطالعه ارایه شده، ما انتخاب نموده ایم تا روی موضوع طرح تمرکز نماییم که برای کسب QD های منتشر کننده NIR ایده آل به مانند راهبردهایی که درحال حاضر برای انجام آنها موجود می باشد، ضروری است.
مهمترین پارامترها که بایستی در زمان طراحی یک QD منتشرکننده NIR در نظر گرفته شوند، عبارتند از: 1)برانگیختگی طول موج های انتشار 2) سمی بودن عناصری که QD از آنها تشکیل شده 3) توانایی برای انتقال پروب داخل آب و اصلاح شیمی سطح آن بدون از دست دادن تشعشعات QD 4)شفافیت پروب یعنی بازده کوانتومی، سطح مقطع جذب آن، طول عمر آن، مقاومت آن در برابر رنگ باختن 5) اندازه QD


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید