مقاله ترجمه شده درباره عوامل موثر بر ارتباط بین توسعه مالی و اقتصادی – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

عوامل موثر بر ارتباط بین توسعه مالی و اقتصادی: شواهدی از یک مدل ضریب کارکرد


عنوان انگلیسی مقاله:

Determinants of the link between financial and economic development: Evidence from a functional coefficient model


کلمات کلیدی مقاله:

رابطه توسعه، مالی، توسعه مالی، توسعه اقتصادی، مدل ضریب کارکرد


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم اقتصادی و مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد مالی و مدیریت مالی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2. بررسی آثار گذشته

2.1. سطح توسعه اقتصادی

2.2. سطح توسعه مالی

2.3. سطح تورم

2.4. اندازه دولت

2.5. میزان باز بودن نسبت به تجارت بین المللی

3. اطلاعات و روش

3.1. داده ها

3.2 روش شناسی

3.2.1. مدل پارامتری: OLS پویا

3.2.2. مدل نیمه پارامتریک

4. نتایج تجربی

4.1. تخمین پارامتری

4.2. برآوردهای ضریب کارکرد

4.2.1 اندازه دولت

4.2.2. توسعه مالی

4.2.3. باز بودن نسبت به تجارت

5. نتیجه گیری ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The importance of services and instruments of the financial system to the real economic sector has been recognized in the literature at least since Schumpeter (1911). However, there are economists who argue that finance does not matter to economic development. According to this view, either the financial system passively responds to the demand arising from the real sector and not vice versa (Robinson, 1952), or there is not at all a meaningful relationship between financial and economic development (Lucas, 1988). The intensive research on the link between financial and economic development in the last two decades has documented mixed results.

مقدمه
اهمیت خدمات و ابزارهای سیستم مالی برای بخش واقعی اقتصادی در آثار گذشته دست کم در اثر شومپیتر (1911) شناخته شده است. با این حال، اقتصاددانانی وجود دارند که استدلال می کنند امور مالی (سرمایه گذاری) برای توسعه اقتصادی مهم نیست. با توجه به این دیدگاه، یا سیستم مالی به صورت منفعل به تقاضای ناشی از بخش واقعی و نه برعکس پاسخ میدهد (رابینسون، 1952)، و یا اصلا رابطه معنی داری بین توسعه مالی و توسعه اقتصادی وجود ندارد (لوکاس، 1988). پژوهش فشرده پیرامون ارتباط بین توسعه مالی و اقتصادی در دو دهه نتایج مختلفی را اثبات کرده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید