مقاله ترجمه شده درباره استراتژی های در حال توسعه برای آینده مراقبت های بهداشتی – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

استراتژی های در حال توسعه برای آینده مراقبت های بهداشتی در ترکیه با محک زنی و تحلیل SWOT


عنوان انگلیسی مقاله:

Developing Strategies for the Future of Healthcare in Turkey by Benchmarking and SWOT Analysis


کلمات کلیدی مقاله:

مراقبت‌های بهداشتی، SWOT، TOWS، ترکیه


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت استراتژیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مروری بر پیشینه

3. روش شناسی

4. استراتژی های در حال توسعه با ماتریس TOWS و تحلیل SWOT

5. بحث و نتیجه


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Turkey has been undergoing structural changes since 2005 in healthcare and these changes force Turkey to reorganize its developing healthcare system. Based on the observations done in Turkey, Japan, Malaysia and Singapore, interviews and surveys in some hospitals and articles published in healthcare, this study is prepared. SWOT Analysis of Turkish healthcare is drawn. From SWOT Analysis, the TOWS matrix to deploy strategies is developed in order to be successful at global environment in future. Turkey has great potential of internationalism of healthcare with its geographical location, historical places, beaches and geysers. Malaysia and Singapore have got great benefits by internationalizing their healthcare by private sector. Turkey needs both assistant and specialized doctors to meet the needs of increasing population. Nursing homes can be opened to decrease the load hospitalization on public hospitals mainly concentrated on old and chronic illness with U-Health. Moreover, it is expected that medicines and devices used in healthcare are to be produced in Turkey to prevent money outflows to other countries and decrease budget deficits. A more transparent and objective performance system focusing on quality and satisfaction of both staff and patients are to be developed in order to maturate the healthcare with increasing share of healthcare in GDP in Turkey.

چکیده

ترکیه از سال 2005 در مراقبت های بهداشتی تحت تغییرات ساختاری قرار گرفته و این تغییرات ترکیه را مجبور می‌کند تا سیستم مراقبت های بهداشتی در حال توسعه خود را دوباره سازمان دهی کند. بر اساس مشاهدات انجام شده در ترکیه، ژاپن، مالزی و سنگاپور، مصاحبه ها و پرسشنامه هایی در مورد مراقبت های بهداشتی در برخی از بیمارستان ها و مقالات چاپ شد، این پژوهش آماده است. تحلیل SWOT از مراقبت های بهداشتی ترکیه انجام شد. از تحلیل SWOT، ماتریس TOWS برای استقرار استراتژی ها توسعه یافت تا در آینده در محیط جهانی موفق باشد. ترکیه با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، مکان های تاریخی، سواحل و چشمه ها، پتانسیل های زیادی در مورد مراقبت های بهداشتی دارد. مالزی و سنگاپور با بین المللی کردن مراقبت‌های بهداشتی خود توسط بخش خصوصی مزیت های زیادی به دست آورده اند. ترکیه به پزشکان دستیار و متخصص برای نیاز های جمعیت در حال افزایش نیاز دارد. خانه های سالمندان را می توان برای کاهش بار بستری های بیمارستان های دولتی باز کرد، بیمارستان هایی که به طور عمده در مورد بیماری های کهنه و مزن با بهداشت U هستند. علاوه بر این، انتظار می-رود که داروها و وسایل به‌کاررفته در مراقبت های بهداشتی برای جلوگیری از خروج پول به سمت دیگر کشورها و کاهش کسری بودجه، در داخل ترکیه تولید شوند. سیستم عملکرد شفاف تر و عینی تر که روی کیفیت و رضایت کارمندان و بیماران متمرکز است، باید برای بالغ شدن مراقبت های بهداشتی با افزایش سهم مراقبت‌های بهداشتی در تولید ناخالص داخلی در ترکیه توسعه یابد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید