مقاله ترجمه شده درباره تست و مقایسه دو مدل آنالیز تصمیم گیری چندمعیاره (MCDA) – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ایجاد،تست و مقایسه دو مدل آنالیز تصمیم گیری چندمعیاره (MCDA): یک مطالعه موردی از موقعیت سازمان بهداشت و درمان


عنوان انگلیسی مقاله:

Development, test and comparison of two Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA) models: A case of healthcare infrastructure location


کلمات کلیدی مقاله:

تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره (MCDA)، روند تحلیلی سلسله مراتب (AHP)، استدلال محرمانه (ER)، تصمیم موقعیت


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

تحقیق در عملیات، مدیریت کسب و کار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- متن – MCDA در مفهوم و عمل

2.1- تئوری مدل سازی و نقش های مدل ها

2.2- آنالیز تصمیم گیری چند عاملی MCDA

2.3- MCDA در بهداشت ودرمان

2.4- MCDA در انتخاب مکان

2.5- استدلال مبتنی بر شواهد ER و کاربرد آن

2.6- فرایند سلسله مراتبی تحلیلی AHP و کاربرد آن

2.7- تفاوت ها و مشابهت های کلی

3- روش شناسی

2.1- مطالعه موردی

3.2- منطق و فرایند پژوهش

3.3- جمع آوری داده ها برای ساخت مدل ها

3.4- بازتاب روی روش با استفاده از بازه های نیمه ساختاربندی شده و بحث های گروهی

4- یافته ها – مقایسه ی مدل های ER و AHP

4.1- مدل ER

4.2- مدل AHP

وزن ها

4.4- ER و AHP، ارزیابی ها

5- بحث

5.1- فرایندها و صحت آن ها

5.2- نتایج و صحت آن ها

6- نتیجه گیری

6.1- سوالات پژوهشی پرسیده شده

6.2- سهم عملی، محدودیت ها و پژوهش آینده


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
The National Health Service (NHS) in the UK has a requirement to develop reliable, robust and transparent operational decisionmaking processes; and, when appropriate, to include the local population within the process (Department of Health (DoH), 2010). Within the planning of new healthcare infrastructure such as hospitals, clinics or healthcare centres, a key operational decision is the choice of the location. The infrastructure site decision influences and shapes the overall healthcare network within an area. It is also a delicate decision for the local population who are traditionally consulted via a mailed questionnaire. However, this method is not the most rational or transparent way for optimising the location and other methods are needed to improve the site location decision-making process (Dehe, Bamford, Bamford, & Moxham, 2011; Feldmann & Olhager, 2013). Formal decision-making models and intelligent systems can be used to support the decision-making processes and it is suggested, in this paper, that MCDA models are appropriate techniques to resolve the location issue, especially when considering the NHS environment and the objectives set by the stakeholders: robustness and transparency. Healthcare organisations are becoming increasingly accountable to the local population (DoH,, 2010) and modelling techniques such as location-allocation models and Geographic Information Systems (GIS) have been promoted to optimise site locations (Rosero-Bixby, 2004).

1- مقدمه
خدمات بهداشت و درمان ملی (NHS) در UK نیازمند ایجاد فرایندهای تصمیم گیری عملیاتی، قدرتمند و شفاف می باشد؛ و در زمان مناسب نیازمند درگیر کردن جمعیت محلی در این فرایند می باشد (بخش بهداشت و درمان (DOH)، 2010). در برنامه ریزی یک سازمان بهداشت و درمان جدید مانند بیمارستان ها، کلینیک ها یا مراکز بهداشت، یک تصمیم گیری عملیاتی کلیدی، انتخاب موقعیت می باشد. تصمیم گیری در مورد مکان سازمان، چارچوب کلی بهداشت و درمان را درون آن منطقه تحت تاثیر قرار می دهد و شکل می دهد. همچنین تصمیم گیری در مورد جمعیت محلی نیز یک تصمیم گیری ظریف است که به طور سنتی از طریق یک پرسشنامه ی پستی در مورد آن ها مشورت صورت می گرفت. به هرحال، این روش منطقی ترین یا شفاف ترین روش برای بهینه سازی موقعیت نمی باشد و سایر روش ها نیز برای بهبود فرایند تصمیم گیری در مورد موقعیت مکانی مورد نیاز می باشند (Dahe, Bamford, Bamford & Moxham, 2011; Feldmann & Olhager, 2013). مدل های رسمی تصمیم گیری و سیستم های هوشمند می توانند برای پشتیبانی از فرایندهای تصمیم گیری مورد استفاده قرار بگیرند و در این مقاله پیشنهاد می شود که مدل های MCDA تکنیک های مناسبی برای حل موضوع موقعیت باشد به ویژه زمانی که محیط NHS و مجموعه ی اهداف توسط سهامداران (ذی نفعان) در نظر گرفته می شوند: قدرت و شفافیت. سازمان های بهداشت و درمان به مقدار زیادی برای جمعیت محلی قابل توضیح هستند (DOH, 2010) و تکنیک های مدل سازی مانند مدل های تخصیص موقعیت و سیستم های اطلاعات گرافیکی (GIS) برای بهینه کردن موقعیت مکانی ترویج پیدا کرده اند (Rosero-Bixby, 2004).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید