مقاله ترجمه شده درباره عدم قطعیت توزیع و بازده مورد انتظار سهام – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

عدم قطعیت توزیع و بازده مورد انتظار سهام


عنوان انگلیسی مقاله:

Distribution Uncertainty and Expected Stock Returns


کلمات کلیدی مقاله:

عدم قطعیت در توزیع، بازده مورد انتظار سهام، تفاوت‌های توزیع بازده


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اقتصاد مالی و اقتصاد پولی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. داده‌ها و ایجاد متغیرها

3. نتایج تجربی

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

I. Introduction

In one of the most seminal papers in financial economics, Markowitz (1952a) argues that there exists two stages when we select a portfolio: firstly forming beliefs about asset returns and secondly optimizing our portfolio based upon those beliefs.1 Traditional asset pricing models like the CAPM overlook the first stage and are constructed based on the optimization in the second stage. Those models assume that investors already have beliefs about asset returns and know the form of distribution. For example, the CAPM assumes that asset returns follow a multivariate normal distribution or investors have quadratic utility function and that investors are mean-variance optimizing. However, empirical evidence confirms that portfolio returns are not normally distributed (Fama, 1965; Rosenberg, 1974), and even vague agreement about a specific stock return distribution does not exist (Tsay, 2010). That is, empirical evidence seems to suggest that investors do not know the distributional form of future stock returns.2 In particular, a recent paper by Kacperczyk and Damien (2011) assumes that the form of the distribution of returns is not known, and proposes a novel method to incorporate “distribution uncertainty”, uncertainty about the type of return distribution, to obtain an optimal portfolio. While the apparent difficulties of understanding the form of return distribution are generally recognized, surprisingly little is known about whether the uncertainty about the return distribution affects empirical phenomena in finance such as the cross-sectional difference of asset returns. Therefore, in this paper, we empirically investigate whether there exists a significant relation between distribution uncertainty and expected stock returns.

1.مقدمه

( Markowitz 1952a ) در یکی از اصلی‌ترین مقالاتی که در باب اقتصاد مالی به رشته تحریر درآمده است، استدلال می‌کند که وقتی ما یک سبد سهام را انتخاب می‌کنیم، دو مرحله پیش روی ما وجود دارد: نخست، ایجاد باورها در مورد بازگشت دارایی و دوم، بهینه سازی سبد سهام بر اساس آن باورها. مدل‌های سنتی قیمت‌گذاری دارایی مانند CAPM از گام نخست چشم می‌پوشد و بر مبنای بهینه سازی در مرحله دوم کار می‌کند. این مدل‌ها فرض می‌کند که سرمایه گذاران تاکنون باورهایی پیرامون بازگشت دارایی داشته‌اند و شکل توزیع را می‌شناسند. برای مثال، CAPM فرض می‌کند که بازگشت دارایی، از توزیع نرمال چندمتغیره پیروی می‌کند یا سرمایه گذاران، یک تابع مطلوبیت درجه دوم دارد و ین افراد، بهینه سازی میانگین-واریانس هستند. البته، شواهد تجربی تأیید می‌کند که بازده سبد سهام توزیع نرمال ندارد (Fama, 1965; Rosenberg, 1974) و حتی توافق مبهمی پیرامون توزیع بازده مشخص سهام وجود ندارد (Tsay, 2010). به بیان دیگر، به نظر می‌رسد که شواهد تجربی نشان می‌دهد که سرمایه گذاران، شکل توزیع بازده آینده سهام را نمی‌دانند. به ویژه، مقاله Kacperczyk و Damien (2011) فرض را بر آن می‌گذارند شکل توزیع بازده‌ها، معلوم نیست و روش جدیدی را برای عدم قطعیت در توزیع و نوع توزیع بازگشت ارائه می‌دهد و به دنبال یک سبد سهام بهینه است. با اینکه مشکلات ظاهری درک شکل توزیع بازده، به طور کلی شناسایی می‌شود ولی به طرز شگفت انگیزی، اطلاعات در مورد عدم قطعیت در مورد توزیع بازده مشخص نیست و این موضوع بر پدیده‌های تجربی در مسائل مالی مانند تفاوت مقطعی بازگشت دارایی، تأثیر می‌گذارد. بنابراین، در این مقاله، ما به دنبال بررسی تجربی وجود یک رابطه معنی‌دار بین عدم قطعیت توزیع و بازده مورد انتظار سهام هستیم


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید