مقاله ترجمه شده درباره رمزگذاری میله ای دی ان آی Buplerum در طب چینی – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

رمزگذاری میله ای دی ان آی Buplerum در طب چینی


عنوان انگلیسی مقاله:

DNA barcoding Chinese medicinal Bupleurum


کلمات کلیدی مقاله:

رمز گذاری میله ای DNA، Buplerum، Bupleuri radix (Chaihu) ، ITS2، بازشناسی و تمیز، طب سنتی چین


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی، پزشکی و کشاورزی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 طب سنتی، گیاهان دارویی، ژنتیک پزشکی، ژنتیک، علوم سلولی و مولکولی و علوم گیاهی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مواد و روشهای تحقیق

نمونه گیری تاکسونی

استخراج DNA، فزون سازی ، تقویت و ردیف گذاری

تحلیل توالی

نتایج تحقیق

بحث و استدلال

ارزشیابی کاربرد پذیری چهار بارکد کاندید

اعتبار بارکد پیشنهادی ITS2 در شناسایی دارو خام Chailtu


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

We tested 4 markers, namely nuclear internal transcribed spacer 2 (ITS2), psbA-trnH, matK, and rbcL, to evaluate these candidate DNA barcodes for distinguishing Bupleuri radix (Chaihu) from its adulterants. 51 plant samples of Bupleurum representing 19 species were collected from different areas in China. Amplification and sequencing were attempted for all the 4 candidate barcode regions, whose validity was assessed in terms of the success rate of PCR amplification and sequencing, differential intra- and inter-specific divergences, DNA barcoding gap and the ability to discriminate species. The results showed that ITS2 had the best performance in identifying Bupleurum with an identification efficiency of 73.68%, which, after combining with psbA-trnH, increased to 83.33%. We further evaluated the efficiency of ITS2 for discriminating the species of Bupleurum using a large database from GenBank, which archived data of 223 samples from 74 species, and ITS2 successfully discriminated 64.13% of the samples at the species level. In conclusion, the ITS2 can serve as a potentially useful barcode for Bupleurum species, with psbA-trnH as a supplementary locus.

چکیده

چهار نشانه گر یعنی فاصله گذار و جدا کننده رونوشت برداری شده داخل هسته ای 2(ITS2) ،psbA-trnH,matk,rbc1 را جهت بررسی و ارزیابی بارکدهای دی آن ا به منظور تمیز Bupleuri radix(Chaihu) از نمونه های تقلبی آن آزمایش شد . 51 نمونه از گیاهان Buplerum که نشانگر 19 گونه بودند، از مناطق مختلف کشور چین جمع آوری شدند.فزون سازی و ترتیب گذاری در تمامی 4 ناحیه کاندیدا و داوطلب بارکد انجام شد، که اعتبار آن از نظر و برحسب میزا ن و مقدار موفقیت فزون سازی و ترتیب گذاری PCR ، اختلاف خاص داخل و بین تفاضلی ارزیابی شد. فاصله رمزگذاری میله ای DNA و توانایی تمیز گونه ها ارزیابی شد. نتایج تحقیق ثابت میکند که عملکرد ITS2 در تشخیص Buplerum با اثر بخشی تشخیص و بازشناسی 73.68% بهتر از گونه های دیگر بوده است به طوری که این میزان اثر بخشی پس از ترکیب با psbA-trnH به 83.33 درصد افزایش یافت. سپس اثر بخشی ITS2 را جهت تمیز گونه های Buplerum با استفاده از بانک اطلاعاتی GenBank که به داده های 223 نمونه از بین 24گونه دست یافتیم ، بررسی کردیم و ITS2 موفق به بازشناسی و تمیز 64.13% نمونه در سطح گونه ها شد. در نتیجه ، ITS2 میتواند به صورت یک بارکد مفید در گونه های Buplerum استفاده شود و psbA-trnH به صورت لوکوس یا جایگاه ( ژن ) مکمل استفاده شود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید