مقاله ترجمه شده درباره ترمیم دی.ان.ای در سرطان پروستات: مفاهیم زیست شناختی و بالینی – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ترمیم دی.ان.ای در سرطان پروستات: مفاهیم زیست شناختی و بالینی


عنوان انگلیسی مقاله:

DNA Repair in Prostate Cancer: Biology and Clinical Implications


کلمات کلیدی مقاله:

سرطان پروستات، ترمیم دی ان ای، PARP، BRCA، پزشکی شخصی، آسیب دی ان ای


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

پزشکی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

ادرارشناسی یا اورولوژی، آسیب شناسی پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی و ژنتیک پزشکی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1-مقدمه

2- جمع آوری شواهد

3- ترکیب شواهد

1-3 نمای مولکولی سرطان پروستات اولیه و پیشرفته

2-3 مسیر پاسخ به آسیب دی ان ای: مرور کلی

3-3 نقائص ترمیم دی ان ای نقش مرتبطی در عامل سرطان زا و پیشرفت سرطان پروستات ایفا می کند

4-3 جهش های موروثی در ژن های ترمیم دی ان ای و ریسک سرطان پروستات

5-3 تاثیر نقائص ترمیم دی ان ای بر پیامد بالینی و پاسخ به درمان سرطان پروستات

6-3 استفاده از نقائص ترمیم دی ان ای به عنوان هدف درمانی: بازدارنده های پی ای آر پی

7-3 رشد بالینی بازدارنده های پی ای آر پی در سرطان پروستات

8-3 عوامل آسیب به دی ان ای: آیا برای سرطان پروستات بازنگری شوند؟

4- نتایج


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

While therapeutic options for patients with advanced prostate cancer (PC) have improved over the last decade, castration-resistant PC (CRPC) remains a lethal disease [1]. Recently, relevant studies have identified genomic defects in DNA repair in advanced and primary PC. This has led to clinical studies that provide a strong rationale for developing PARP inhibitors and DNA-damaging agents in this molecularly defined PC subgroup. Following the successful development of targeted agents for molecularly defined subpopulations in other cancer types [2,3], there may be an opportunity to potentially improve patient care in PC via personalized therapeutic strategies. In this article, we review the biology and clinical implications of deleterious inherited or acquired DNA repair pathway aberrations in PC.

1-مقدمه
در حالی که راهبردهای درمانی برای بیماران دچار سرطان پرستات وخیم در طی دهه گذشته افزایش یافته است، عارضه سرطان پروستات مقاوم در برابر بیضه برداری به عنوان بیماری کشنده باقی مانده است. اخیرا، مطالعات مربوطه نقائص ژنومیک را در ترمیم دی ان ای در سرطان پروستات اولیه و پیشرفته شناسایی کرده اند. این امر منجر به مطالعات بالینی شده است که منطق قوی برای رشد بازدارنده های پی.ای.آر.پی و عوامل آسب به دی ان ای در گروه فرعی سرطان پروستات تعریف شده مولکولی مطرح می کند. با توجه به رشد موفقیت آمیز عوامل مد نظر جهت جمعیت فرعی تعریف شده مولکولی در انواع سرطان های دیگر، ممکن است فرصتی برای بهبود بالقوه مراقبت از بیمار دچار سرطان پروستات از طریق راهبردهای درمان شخصی وجود داشته باشد. در این مقاله، به مرور زیست شناسی و مفاهیم بالینی بی نظمی های مسیر ترمیم دی ان ای اکتسابی یا موروثی در سرطان پروستات می پردازیم.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید