مقاله ترجمه شده درباره مسئولیت اجتماعی شرکتی بر مدیریت درآمدها – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

آیا دخالت خانوادگی چرایی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر مدیریت درآمدها را شرح میدهد؟


عنوان انگلیسی مقاله:

Does family involvement explain why corporate social responsibility affects earnings management?


کلمات کلیدی مقاله:

مسئولیت اجتماعی شرکت، دخالت خانواده، مدیریت درآمد مبتنی بر تعهدی، مدیریت درآمد واقعی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت کسب و کار، مدیریت عملکرد، مدیریت درآمد و مدیریت بازرگانی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2.بسط (توسعه) نظری و فرضیه ها

1.2.دخالت خانوادگی و مسئولیت اجتماعی متحد

2.2 اثرات مشارکت خانوادگی و CSRبر مدیریت درآمدها

3.دیتاها و روش شناسی(روش ها)

1.3 نمونه

2.3 مدل ها و متغیرهای تجربی

4.تحلیل و نتایج

1.4 دخالت خانوادگی و عملکرد CSR

2.4 اثرات دخالت خانوادگی و CSR بر مدیریت درآمدها

3.4 آزمون های مقاومتی

5.بحث و نتیجه گیری

پیوست A.اندازه گیری های مدیریت درآمدها

1.A.اندازه گیری مدیریت درآمدهای تعهدی

2.A اندازه گیری مدیریت درآمدهای واقعی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
How family involvement in a firm’s ownership, management, and governance affects business outcomes and decision making has attracted growing research attention (Dyer & Whetten, 2006; Kim, Park, & Wier, 2012; Lin & Shen, 2015; Wang, 2006). Other studies have looked into factors that affect a company’s corporate social responsibility (CSR) activities. Furthermore, the 2008 financial crisis once again placed earnings management practices into the spotlight. This attention has been especially relevant in light of the Sarbanes-Oxley Act (SOX) of 2002, which restricts the ability of publicly listed companies to engage in accrual-based earnings management (AEM) (Cohen, Dey, & Lys, 2008; Zang, 2012). We aim to shed light on how family involvement affects the link between CSR and earnings management during the postSOX era.

1.مقدمه
چگونگی دخالت (گرفتاری،درگیری)خانوادگیدر مالکیت ،مدیریت ،وحاکمیت شرکت نتایج تجارت را تحت تاثیر قرار میدهد و تصمیم گیری توجه تحقیقی رو به رشدی را به خود جذب کرده است(دیر و وتن،2006،کیم،پارک،،و ویر،2012،و لین و شن،2015،ونگ،2006) .دیگر مطالعات به عواملی که بر فعالیت های مسئولیت اجتماعی مشترک شرکت (CSR) تاثیر گذارند ،نگاهی داشته و مورد توجه قرار داده اند.علاوه براین،بحران مالی سال 2008 بار دیگر اقدامات میریت درآمد را مورد توجه قرار داده است.این توجه به ویژه در ارتباط با قانون ساربنز-اکسلی (SOX) 2002 ،که توانایی شرکت های آشکارا ثبت شده جهت متعهد کردن در مدیریت درآمدهای مبتنی بر تعهد (AEM) ) است،میباشد (کوهن، دی، و لیس،2008؛ زنگ، 2012) .هدف ما روشن ساختن چگونگی اثرات دخالت خانوادگیبر ارتباط بین CSR و مدیریت درآمدها در دوران پس از SOX است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید