مقاله ترجمه شده درباره حسابداری مدیریت به عنوان میانجی رابطه بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد آن – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

آیا حسابداری مدیریت به عنوان میانجی رابطه بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد آن می باشد؟


عنوان انگلیسی مقاله:

Does management accounting mediate the relationship between cost system design and performance?


کلمات کلیدی مقاله:

سیستم هزینه، حسابداری مدیریت، کارایی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

حسابداری


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

حسابداری مدیریت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

2. پیشینه تحقیق و فرضیه

2.1. پنج ویژگی های طراحی سیستم هزینه

2.2. تاثیر CSD در MAPs

2.3. تاثیر MAPs بر روی عملکرد

2.4. تاثیر بر عملکرد CSD

2.5. نقش واسطه MAPs در اثر عملکرد CSD

3. روش تحقیق

3.1. نمونه

4. نتایج

4.1. تحلیل عامل اکتشافی (EFA)

4.2. تحلیل عاملی تاییدی (CFA)

4.3 مدل معادلات ساختاری (SEM)

4.4 واسطه تجزیه و تحلیل با استفاده از بوت استرپ

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This study aimed at investigating the mediating effect of management accounting practices (MAPs) upon the association between cost system design (CSD) and performance. Covariance-Based Structural Equation Model methodology was applied to investigate the complex relationship between the latent constructs. The findings indicated that cost system design alone does not impact firm performance. However, it affects performance via MAPs. We projected that MAPs play a full mediating role between CSD and performance. Thus, this study indicates that incurring high costs for the establishment of a functional cost system might be justifiable, on condition that the firm will utilize the obtained cost data through various decision-making tools; otherwise there is no point in bearing the cost of building such a system.

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثر واسطه ای شیوه های حسابداری مدیریت (MAPS) بر ارتباط بین طراحی سیستم هزینه (CSD) و عملکرد پرداخته است. از روش مدل معادلات ساختاری کواریانس برای بررسی رابطه پیچیده بین ساختارهای پنهان استفاده شد. این یافته ها نشان داد که طراحی سیستم هزینه به تنهایی بر عملکرد شرکت تاثیر نمی گذارد. با این حال، عملکرد از طریق MAPS تاثیر گذار است. ما پیش بینی کردیم که MAPS نقش واسطه کاملی بین CSD و عملکرد، بازی می کنند. بنابراین این مطالعه نشان می دهد که متحمل شدن هزینه های بالا برای ایجاد یک سیستم هزینه عملکردی ممکن است موجه باشد، به شرط اینکه از اطلاعات هزینه های به دست آمده از طریق ابزارهای مختلف تصمیم گیری استفاده نماید. در غیر اینصورت هیچ دلیلی برای متحمل شدن هزینه های ساخت چنین سیستمی وجود ندارد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید