مقاله ترجمه شده درباره نقشه برداری حساسیت به خشکسالی با استفاده از دو الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی یک کلاسی – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

نقشه برداری حساسیت به خشکسالی با استفاده از دو الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی یک کلاسی


عنوان انگلیسی مقاله:

Drought sensitivity mapping using two one-class support vector machine algorithms


کلمات کلیدی مقاله:

نقشه حساسیت به خشکسالی، (DSM) شاخص گیاهی بهبودیافته، (EVI) شاخص بارندگی استاندارد، (SPI) ماشین بردار پشتیبانی یک کلاسی، (OC-SVM)، کرمانشاه


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی کامپیوتر و جغرافیا


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

هوش مصنوعی، تغییرات آب و هوایی اقلیمی و آب و هوا شناسی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- توصیف منطقه تحت مطالعه

3-مواد و مصالح

3.1- داده

3.2- روش بررسی:

3.2.1-شاخص بارندگی استاندارد (SPI)

3.2.2- شاخص گیاهی بهبودیافته (EVI)

3.3-ماشین بردار پشتیبانی یک کلاسی

3.4- توابع کرنل

3.4.1- توابع پایه شعاعی (RBF)

3.5- مقیاس تفکیک پذیری جفری/ماتوسیتا (JM)

4-نتایج

4.1-اعتبار سنجی نتایج

5- مباحثه ای کوتاه و نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Global warming affects evapotranspiration, which is the movement of water into the atmosphere from land, water surfaces and plants due to evaporation and transpiration. This is expected to increase to both drought severity measure and geographic expansion of dry areas. When discussing drought, one must have a proper understanding of aridity and the difference between the two. Climatologically, aridity is defined as “the degree to which a climate lacks effective, life-promoting moisture” while drought is “a period of abnormally dry weather sufficiently long enough to cause a serious hydrological imbalance” (Hayes et al., 2011). Aridity is measured by comparing long-term average precipitation and evapotranspiration. It is obviously a permanent climatic characteristic. In this regard, the arid climate indicates that average long-term evapotranspiration is greater than average longterm precipitation value. On the other hands, drought refers to the moisture balance that is mainly estimated on the annual, seasonal or monthly basis. As opposed to aridity, drought is a transient climatic idiosyncrasy (Lioubimtseva and Adams, 2004). Despite the apparent simplicity of this definition, due to its long-term development and duration, the progressive characteristics of its impacts and spatial extent, drought is the most complex natural hazard to identify, analyse, monitor and manage (Burton, 1993; Vicente-Serrano et al., 2012; Wilhite, 2012).

1- مقدمه:
گرم شدن کره زمین بر تبخیر و تعرق اثر میگذارد که این پدیده در واقع جابه جایی آب به اتمسفر از زمین، سطوح آبی و گیاهان به دلیل تبخیر و تعرق می باشد. انتظار می رود که پدیده مذکور به دلیل مقیاس حساسیت به خشکسالی و گستردگی جغرافیایی زمین های خشک افزایش پیدا کند. هنگام بحث درباره خشکسالی باید درک مناسبی از خشکی و تفاوت بین این دو داشته باشیم. از دیدگاه اقلیم شناسی، خشکی به عنوان میزان عدم وجود رطوبت اثربخش و زندگی بخش، تعریف می شود. در حالی که خشکسالی، بازه ای ازهوای خشک غیرعادی است که به اندازه کافی برای ایجاد عدم توازن هیدرولوژیکی به طول بیانجامد (هایس و همکاران 2011). خشکی با مقایسه تبخیر و تعرق و بارندگی میانگین بلندمدت اندازه گیری می شود. واضح است که این پدیده، خصوصیتی دائمی از آب و هوا می باشد. در این باره باید گفت که اقلیم های خشک نشان میدهند که تبخیر و تعرق بلند مدت میانگین، به نسبت بارندگی بلند مدت میانگین، بالاتر است. از طرف دیگر، خشکسالی به توازن رطوبت اشاره میکند که عمدتا به صورت سالیانه و فصلی یا ماهیانه از بین می رود. برخلاف خشکی، خشکسالی، یک فضای ویژه اقلیمی گذرا می باشد (لیوبی مستوا و آدامز 2004). برخلاف سادگی ظاهری این تعریف، به دلیل توسعه و دوام بلند مدتش ،خصوصیات تدریجی اثر و درجه فضایی آن، شناسایی، تحلیل و مدیریت خشکسالی در میان خطرات طبیعی، پیچیده ترین خطر می باشد (برتون 1993، ویسنته، سرانو و همکاران 2012 ،ویلهایت 2012)


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید