مقاله ترجمه شده درباره شبیه سازی بر روی آلودگی بيولوژیکی سازنده باکتری آهن در تجهیزات انتقال حرارت – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

شبیه سازی پویای مطالعات تجربی بر روی آلودگی بيولوژیکی سازنده باکتری آهن در تجهیزات انتقال حرارت


عنوان انگلیسی مقاله:

Dynamic Simulation Experimental Study on Biofouling Formation of Iron Bacteria in Heat Transfer Equipment


کلمات کلیدی مقاله:

خنک سازی رایجِ آب، رسوب میکروبی، باکتری آهن، پارامترهای کیفیت آب، شبیه سازی پویا


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

شیمی و مهندسی مواد


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی تجزیه، شیمی کاربردی، خوردگی و پوشش و حفاظت سطح مهندسی، خوردگی و حفاظت از مواد، شیمی معدنی و شیمی محیط زیست


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- 2. اطلاعات و روش ها

2.1 ابزارات و اطلاعات مورد آزمایش

2.2 غربالگری و شناسایی سویه/فشار

2.3 سیستم آزمایش دینامیکی

2.4 پارامترهای اختصاصی و روش ها

3. نتایج و بحث

3.1 غربالگری و شناسایی سویه/فشار

3.2 کیفیت آب در شکل گیری آلودگی بيولوژیکی

3.3 تجزیه و تحلیل شبیه سازی پویا از ساختارِ آلودگی بيولوژیکی T1

4 . نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. introduction

Circulating cooling water accounts for 70% of water consumption in thermal power plant. At present, many thermal power plants use water reuse of sewage treatment as the supplementary water of circulating cooling water, so the cooling water system faces complex microbial scale formation and corrosion problems [1]. Biofouling are mainly composed of bacteria, such as Iron Bacteria, sulfate-reducing bacteria, slime forming bacteria, which are the main reason for growth of fouling resistance and flow resistance, and also one reason of the corrosion rate increase [2]. At present, there is a lot of work to study biofouling, and has made great achievements. Fornalik [3] used infrared spectroscopy to detect and analyze biofouling in the water pipe. Swee [4] showed that the initial stage of biofouling layer was the formation of biological gel because of attaching of the polysaccharide, which would further induced adhesion of proteins, polysaccharides and biological particles to form adhesive attachments. Using fuzzy mathematics, Tianqing Liu [5] established evaluation and prediction model of the induction period of biofilm and the average amount of biofouling on the different materials surface.

1- مقدمه
خنک سازی رایجِ آب برای 70٪ از مصرف کنندگانِ آب در نیروگاه حرارتی محاسبه گردیده است. در حال حاضر، بسیاری از نیروگاه های حرارتی، از تصفیه خانه آبِ فاضلاب بعنوان آب مکمل در خنک سازی رایجِ آب استفادهء مجددی را بعمل می آورند ، بنابراین سیستم خنک سازی آب با ساختارِی از مقیاس پیچیده میکروبی و مشکلاتِ فرسایشی مواجه شده است. آلودگی بيولوژیکی عمدتا از باکتری هایی همچون باکتری آهن، باکتری های احیا کننده سولفات ها، باکتری های لجن و گِل و لای برخوردار گشته، که یکی از دلایل عمده در افزایش مقاومت رسوب و مقاومت در برابر جریان ها را در پی دارد، و همچنین یکی از دلایل آن افزایش میزان فرسایش است. در حال حاضر، بسیاری از کارها در جهت مطالعه آلودگی بيولوژیکی وجود دارد، و همچنین دستاوردهای بزرگی از آن را ایجاد نموده است. Fornalik از طیف سنجی مادون قرمز برای تشخیص و تجزیه و تحلیل آلودگی بيولوژیکی در لوله ی آب استفاده نمود. Swee نشان داد که مرحله اولیه لایه آلودگی بيولوژیکی، به دلیل اتصال پلی ساکاریدها از ژل بیولوژیکی تشکیل شده، که بیشتر چسبندگی پروتئین ها، پلی ساکاریدها و ذرات بیولوژیکی ناشی از پیوست چسبناک را در بر داشته بود. با استفاده از فازِ ریاضیات، Tianqing Liu ارزیابی و پیش بینی ای را از مدل القاء دوره ایی غشاء زیستی و به طور میانگین مقدار آلودگی بيولوژیکی در سطح مواد مختلف را انجام داد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید