مقاله ترجمه شده درباره یادگیری به روش الکترونیکی، یادگیری آنلاین، و محیط های یادگیری از راه دور – سال2011


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

یادگیری به روش الکترونیکی، یادگیری آنلاین، و محیط های یادگیری از راه دور : آیا این موارد همه مشابه هم هستند؟


عنوان انگلیسی مقاله:

e-Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same?


کلمات کلیدی مقاله:

کلید واژه ها: آموزش از راه دور، یادگیری آنلاین، آموزش الکترونیک، طرح


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی فناوری اطلاعات و علوم تربیتی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اینترنت و شبکه های گسترده و تکنولوژی آموزشی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

تعریف مقالات

یادگیری از راه دور

یادگیری الکترونیکی

یادگیری آنلاین

ویژگی های مختلف محیط های یادگیری

روش ها

سایت های بررسی و شرکت کننده

ابزار

جمع آوری اطلاعات

تحلیل داده ها

یافته ها

درک لغات

جمعیتی از شرکت کنندگان و کاربردها

نقش ها در محیط های یادگیری آموزشی

ویژگی های محیط های یادگیری و ابزار آن ها

طبقه بندی محیط ها مبتنی بر سناریو های مختلف

مباحث

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

It is not uncommon that researchers face difficulties when performing meaningful cross-study comparisons for research. Research associated with the distance learning realm can be even more difficult to use as there are different environments with a variety of characteristics. We implemented a mixed-method analysis of research articles to find out how they define the learning environment. In addition, we surveyed 43 persons and discovered that there was inconsistent use of terminology for different types of delivery modes. The results reveal that there are different expectations and perceptions of learning environment labels: distance learning, e-Learning, and online learning.

چکیده

این موضوع برای محققان رایج است که زمان اجرای مقایسه های معنی دار بین مطالعه های مختلف برای تحقیقات با مشکلاتی رو به رو شوند. تحقیقات مرتبط با حوزه ی یادگیری از راه دور ممکن است مشکلات بیشتری داشته باشد زیرا این محیط دارای ویژگی های بسیار متنوعی است. ما یک تحلیل رو ترکیبی را بر روی مقاله های مختلف انجام داده ایم تا بتوانیم این محیط های یادگیری را تعریف کنیم. به علاوه، ما تحقیقی بر روی 43 نفر انجام دادیم و متوجه شدیم که یک استفاده ی ناسازگار از لغت ها برای انواع مختلف روش های تحصیل از راه دور وجود دارد. نتایج نشان داد که انتظارات مختلفی و درک های مختلفی از این نام های تحصیلی وجود دارد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید