مقاله ترجمه شده درباره تاثیر عمق لایه خاک بر عملکرد ساختمان ها برای زلزله های ویژه محل – سال 2010


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر عمق لایه خاک بر عملکرد ساختمان ها برای زلزله های ویژه محل


عنوان انگلیسی مقاله:

Effect of depth of soil stratum on performance of buildings for site-specific earthquakes


کلمات کلیدی مقاله:

تقویت خاك، ارزیابی عملکرد ساختمان ها، زلزله های ویژه محل


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

خاک و پی، زلزله، سازه و مدیریت ساخت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1 – مقدمه

2 – روش شناسی

2-1 طیف های تقاضا ویژه محل

2-1-1 تولید حرکت زمینی قوی

2-1-2 تولید طیف های واکنش مستقل عمق ( DDRS )

2-1-3 تبدیل DDRS بع طیف های تقاضا مستقل عمق (DDDS)

2-2 روش طیف ظرفیت

2-2-1 منحنی ظرفیت از طریق تحلیل استاتیک غیر خطی

2-2-2 تبدیل منحنی ظرفیت به طیف ظرفیت

2-3 نقطه عملکرد

2-3 -1 رویه 1 ( P1)

2-3-2 رویه 2 ( P2)

2-3-3 استهلاک ارتعاش موثر اصلاح شده

2-3-4 کاهش 5 درصد طیف تقاضا

3- نمایش روش شناسی

3-1 تولید منحنی تولید

3-2 تولید طیف ظرفیت ساختمان B1

3-3 تولید نقطه عملکرد برای ساختمان B1

3-4 تولید طیف ظرفیت برای ساختمان B2

4 – بحث ها

5 – خلاصه و نتیجه گیری ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

New generation seismic design codes are shifting towards performance based design of buildings [1–3]. This necessitates development of methodologies for performance evaluation of designed buildings for earthquakes. In this context, provisions for inclusion of the effect of critical parameters viz., soil–structure interaction, type of foundation, nature of ground motion and soil are reported in literature [4–7]. Effect of soil amplification has been well recognised in existing seismic design codes. Indian seismic design code IS-1893-2002 Part I [8] has three distinct design spectra exclusively for soft, medium and hard soils. As an improvement over this, amplification factors based on empirical and theoretical data [9] have been introduced in International Building Code (IBC) [10] for site class A to F to take care of the behaviour in short as well as long period range. Elghazouli [11] reported that in Eurocode (EC 8 Part 5), two types of response spectra have been proposed for five different soil conditions (Type A to E). Response spectra are identified with different soils and the expected magnitude of ground motion. Classification of site soil A to E has been made on the basis of average shear wave velocity of top 30 m soil.

1 – مقدمه
قوانین طراحی زلزله نگاری نسل جدید به سمت عملکرد طراحی ساختمان تغییر جهت می دهند . توسعه روش شناسی هایی برای ارزیابی عملکرد ساختمان های طراحی شده برای زلزله ها بواسطه این تغییر جهت به یک ضرورت تبدیل گردیدند . تدارکات برای گنجاندن تاثیر پارامترهای بحرانی ، فعل و انفعال ساختار خاک ، نوع پی ( فوندانسیون ) ، ماهیت حرکت زمین و خاک در این محتوی در نوشتجات قبلی گرازش می شوند . تاثیر تقویت خاک در قوانین طراحی زلزله نگاری موجود به خوبی مشخص شده بود . قانون طراحی زلزله نگاری هندی IS-1893-2002 بخش اول دارای سه طیف طراحی متمایز به طور انحصاری برای خاک های نرم ، متوسط و سخت بود . فاکتور های تقویت بر اساس داده های تجربی و تئوریک در قانون ساختمان بین المللی برای مکان رده A تا F را معرفی کرده اند تا رفتار را در دامنه کوتاه مدت و همچنین طولانی مدت مراقبت نمایند . القزولی (11) گزارش داد که دو نوع طیف واکنش در قانون اروپا برای پنج وضعیت متفاوت خاک ( نوع A تا E ) پیشنهاد شده بودند . طیف های واکنش با خاک های مختلف و شدت مورد انتظار حرکت زمین شناسایی می شوند . دسته بندی خاک محل A تا E بر اساس میانگین سرعت موج برشی راس 30 متر خاک انجام گرفته است .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید