مقاله ترجمه شده درباره استراتژی های مکان یابی و تخصیص کارامد برای تسهیلات نامطلوب با توجه به خواص اساسی آنها – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

استراتژی های مکان یابی و تخصیص کارامد برای تسهیلات نامطلوب با توجه به خواص اساسی آنها


عنوان انگلیسی مقاله:

Efficient location and allocation strategies for undesirable facilities considering their fundamental properties


کلمات کلیدی مقاله:

محل، تخصیص، تسهیلات نامطلوب، پدیده NIMBY ،الگوریتم ژنتیک


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

ریاضی و آمار، مهندسی صنایع و طراحی صنعتی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

تحقیق در عملیات، طراحی محصول و بهینه سازی سیستم ها


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

1.1.سابقه تحقیق

1.2.مرور ادبیات

2.مدل سازی ریاضی

2.1.تشریح مسئله

2.2.فرضیات

2.3.نشانه گذاری

2.4.توابع هدف

2.4.1. روندخطی

2.4.2. روند محدب

2.4.3. روند مقعر

2.5.مدل ریاضی با محدودیت حداکثر فاصله

2.6. مدل ریاضی با محدودیت نزدیکترین تخصیص

3.روش حل

3.1.الگوریتم ژنتیک

3.1.1. ساختار کروموزوم

3.1.2.جمعیت اولیه

3.1.3.تابع تناسب

3.1.4.انتخاب

3.1.5. متقاطع

3.1.6.جهش

2-3 روش تخصیص

1-2-3 مدل ریاضی با محدودیت حداکثر فاصله

1-1-2-3 روند خطی

2-1-2-3 . روند محدب و مقعر

4. مثال عددی

4.1. مدل ریاضی با محدودیت حداکثر فاصله

1-1-4 . تابع هدف روند خطی

2-1-4 . تابع هدف روند محدب

3-1-4 . تابع هدف روند مقعر

2-4 . مدل ریاضی با محدودیت نزدیک ترین تخصیص

1-2-4 . تابع هدف روند خطی

2-2-4 تابع هدف روند های محدب و مقعر

5-تحلیل حساسیت

1-5 تحلیل حساسیت بر روی رفتار ساکنان

2-5 مقایسه روش های تخصیص

6-نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

1.1. Background

Many facilities that improve human comfort and convenience are welcomed by their neighbors. Subway or bus stations are often embraced by people living in near-by areas because such facilities provide easy access to public transportation and may result in increased property value. Libraries and general hospitals are similarly accepted facilities on account of their usefulness and benefit. However, not all facilities are as warmly received. While facilities such as electrical substations or dumping grounds provide necessary services, they may cause unpleasant odors, health concerns and reduce property values. Therefore it is hard to newly construct or extend these facilities due to the extreme opposition. This resistance is often termed ‘‘not in my backyard’’ (NIMBY) phenomena. Though such facilities are beneficial to the general public, and fulfill essential life demands, we will hereafter refer to them as undesirable facilities. We will consider two classes of undesirable facility. The first kind has a radius of service, but a customer within the radius of two facilities need not be allocated to the nearest. Examples here include landfills, garbage collection centers, garbage incineration plants and electrical substations. In the second, customers select their facility based on its nearness. This kind of facility is appropriate when considering individual travel distance, such as a hospital or mental wellness facility.

1.مقدمه
1.1.سابقه تحقیق
بسیاری از تسهیلاتی که آسایش و راحتی انسان را بهبود می دهند مورد استقبال همسایگان خود قرار گرفته اند. ایستگاه های مترو یا اتوبوس اغلب توسط مردمی که در نزدیکی این مناطق زندگی می کنند،مورد پذیرش واقع می شوند زیرا چنین تسهیلاتی دسترسی آسان به وسایل حمل و نقل عمومی را فراهم می کنند و ممکن است موجب افزایش ارزش ملک شوند.کتابخانه ها و بیمارستان های عمومی به طور مشابه ا تسهیلاتی هستند که به حساب سودمندی و نفع خود پذیرفته شده اند. با این حال همه تسهیلات به گرمی مورد قبول عامه قرار نمی گیرند. در حالی که تسهیلاتی مثل ایستگاه های برق یا زمین های تخلیه، سرویس های ضروری را فراهم می کنند، آن ها ممکن است باعث بوهای نامطبوع، نگرانی های بهداشتی و کاهش ارزش ملک شوند. از این رو ساخت و یا توسعه این تسهیلات به علت مخالفت شدید مشکل است. این مقاومت ها اغلب پدیده های NIMBY “نه در حیاط خلوت من” نامیده شده اند. اگرچه چنین تسهیلاتی برای عموم مردم سودمند هستند و خواسته های ضروری زندگی را محقق می سازند، ما از این پس به آن ها به عنوان تسهیلات نامطلوب اشاره خواهیم کرد. دو دسته از تسهیلات نامطلوب را در نظر خواهیم گرفت. نوع اول دارای یک شعاع خدمت است، اما یک مشتری در داخل شعاع دو تسهیل نیاز به تخصیص به نزدیکترین جا ندارد. نمونه هایی از این قبیل تسهیلات عبارتند از: محل دفن، مراکز جمع آوری فضولات،کارخانه های سوزاندن فضولات و ایستگاه های برق. در دومی، مشتریان مرکز خود را بر اساس نزدیکی به آن انتخاب می کنند. این نوع از تسهیلات با توجه به فاصله های فردی مناسب هستند مثل یک بیمارستان یا مرکز سلامت روانی.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید