مقاله ترجمه شده درباره تکنیک های کارآمد برای حذف فلزات سنگین سمی از محیط آبی – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تکنیک های کارآمد برای حذف فلزات سنگین سمی از محیط آبی: مرور


عنوان انگلیسی مقاله:

Efficient techniques for the removal of toxic heavy metals from aquatic environment: A review


کلمات کلیدی مقاله:

فلزات صنعتی، پساب، محیط زیست، تکنولوژی‌های تصفیه، جداسازی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

شیمی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی محیط زیست، شیمی تجزیه، شیمی کاتالیست و شیمی مواد معدنی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه و حوزه بحث

1-1- پساب

1-2- فلزات سنگین

1-3- انواع فلزات سنگین و اثرات آنها

1-3-1- کادمیوم

1-3-2 کروم

1-3-3- نیکل

1-3-4- سرب

1-3-5- مس

1-3-6- روی

1-3-7- جیوه

2- تکنولوژی‌های تصفیه

2-1- انعقاد/ لختگی

2-2- تبادل یون

2-3- شناوری

2-3-1- شناوری هوای حل نشده

2-3-2- شناوری یون

2-3-3- شناوری رسوبی

2-4- پالایش غشایی

2-4-1- میکروپالایش

2-4-2- فراپالایش

2.4.3.- نانوپالایش

2-4-4- تجزیه معکوس

2-5- ته‌نشینی شیمیایی

2-5-1- ته‌نشینی هیدروکسید

2-5-2- ته‌نشینی سولفید

2-6- فرآوری الکتروشیمیایی

2-6-1- انعقاد الکتریکی

2-6-2- رسوب‌گذاری الکتریکی

2-6-3- شناوری الکتریکی/ شناوری الکترولیتی

2-6-4- تراکافت الکتریکی

2-6-5- یون‌زدایی الکتریکی

2-7- جذب سطحی

2-7-1- کربن فعال

2-7-2- نانوتیوب‌های کربنی

2-7-3- جاذب‌های زیستی

3- چشم‌انداز آینده

4- نکات پایانی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction and scope
Today, the environmental importance of water is considered as basic necessary everywhere in the world. The primitive requirement for human livelihood is water. The serious environmental burden is rising due to the water contamination and water insufficiency and its limited availability is increasing nowadays due to the destruction of natural water supports. This makes the reduction in the development of economic status, human sustenance and environment [1]. Environmental protocols were changed in the past few years to diminish the water pollution [2]. Due to the rapid rise of urbanization, climatic change, utilization of natural resources and food requirement, around 40% of the population are facing the water scarcity issues [3]. The utilization of fresh water for agricultural and industrial purposes are growing which results in water demand. This concern can be solved using reclaimed wastewater is a recent authority for water supply [4]. But this authority is based on the updated wastewater regulations. Though, the reclaimed water plays a major in reducing the abovementioned issues, certain health effects can occur due to the presence of pathogenic organisms, endocrine disrupting chemicals (EDC), pharmaceutical products, personal care products (PCP), organic compounds in it [5–7].

1- مقدمه و حوزه بحث
امروزه، اهمیت زیست‌محیطی آب در سراسر جهان به عنوان یک مسئله حیاتی شناخته شده است. آب لازمه اولیه برای زندگی بشر است. مشکل جدی زیست‌محیطی به دلیل آلودگی آب و کمبود آب رو به افزایش است و دسترسی به آن، امروزه به دلیل تخریب منابع طبیعی آب محدودتر شده است. این امر باعث کاهش توسعه شرایط اقتصادی، تغذیه انسان و محیط زیست می‌گردد. پروتکل‌های زیست‌محیطی در چند سال اخیر به منظور تقلیل آلودگی آب تغییر یافته‌اند. به دلیل رشد سریع شهرسازی، تغییرات آب و هوایی، بهره‌مندی از منابع طبیعی و نیازمندی‌های خوراکی، در حدود 40 درصد جمعیت با مشکلات کمبود آب مواجه شده‌اند. استفاده از آب تازه برای اهداف کشاورزی و صنعتی در حال افزایش می‌باشد که منجر به افزایش نیاز به آب می‌گردد. این مسئله را می‌توان با استفاده مجدد از آب احیا شده حل نمود که منبعی جدید برای تامین آب می‌باشد. اما این منبع مبتنی بر مقررات پساب جدید است. اگرچه، آب احیا شده نقشی اساسی را در تقلیل مشکلات فوق‌الذکر ایفا می‌نماید، اما برخی اثرات سلامتی را نیز به دلیل وجود ارگانیسم‌های بیماریزا، مواد شیمیایی مختل کننده غدد درون‌ریز (EDC)، محصولات دارویی، محصولات حفاظت شخصی (PCP) و ترکیبات آلی در آن در پی خواهد داشت.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید