الگویابی الکتروشیمیایی به عنوان یک ابزار برای ساخت میکرو آرایه های بیومولکول – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

الگویابی الکتروشیمیایی به عنوان یک ابزار برای ساخت میکرو آرایه های بیومولکول


عنوان انگلیسی مقاله:

Electrochemical patterning as a tool for fabricating biomolecule microarrays


کلمات کلیدی مقاله:

 تعامل بیومولکول، میکروآریدهای بیومولکول، الگوی شیمیایی مولکولی، تشخیص، سلول قطره الکتروشیمیایی، الگوی الکتروشیمیایی، امولسیون، غربالگری دارویی، الگو برداری بدون واکنش، میکروسکوپ الکتروشیمیایی اسکن


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

شیمی و زیست شناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

علوم سلولی و مولکولی، ژنتیک و شیمی دارویی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. واکنش پذیری سوئیچینگ اجازه می دهد که بیومولکول بی حرکت شود

3. الگویابی سطح: سایت گزینشی در برابر شیمی انتخابی

3.1 آرایه های الکترودی

3.2 تحویل الکتروفورز

3.3.الگویابی سطح در میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی (SECM)

3.3.1 تولید محلی واکنش گرها

3.3.2 واکنش مستقیم الکتروشیمیایی در سطح نمونه

3.4. سلولهای قطره ای الکتروشیمیایی

4. خصوصیات شیمیایی سطح بدون برچسب

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Microarrays of biomolecules patterned onto a solid support are powerful tools for high-throughput investigation of biomolecules interactions [1–4]. DNA and protein arrays were implemented for function determination, diagnostics and drug screening. In recent years, much effort was spent to reduce the dimensions of the biomolecule patterns generated in order to increase the density of information on a given surface area. However, it is often neglected that function and activity of a biomolecule may change drastically when confined to a surface as compared with its behavior in solution [5]. Thus, for patterning surfaces with sensitive, complex biomolecules to generate high-density microarrays, well-defined chemistry with no side reactions is required. The binding chemistry should be controlled to ensure not only anisotropic orientation of the biomolecule to maintain access to its binding site, but also to avoid side-reactions inducing denaturation during array fabrication [6,7].

1. مقدمه میکرو آرایه های بیومولکول هایی که بر روی یک بستر جامد طراحی شده اند، ابزار قدرتمند برای بررسی اثر متقابل بیومولکول ها هستند [1-4]. آرایه های DNA و پروتئین برای تعیین عملکرد، تشخیص و غربالگری دارو استفاده می شوند. در سال های اخیر، تلاش های زیادی برای کاهش ابعاد الگوهای بیومولکولهای تولید شده به منظور افزایش تراکم اطلاعات بر روی یک سطح مشخص ، صرف شده است. با این حال، اغلب نادیده گرفته می شود که عملکرد و فعالیت یک بیومولکول ممکن است به شدت تغییر کند، در حالی که در مقیاس محدود با رفتار آن در محلول [5] تغییر می کند. بنابراین، برای الگویابی سطوح با حساسیت و بیومولکول های پیچیده برای تولید میکروآرایه های با تراکم بالا، به خوبی تعریف شده از نظر شیمیایی بدون واکنش های جانبی مورد نیاز است. شیمی اتصال باید کنترل شود تا اطمینان حاصل شود که نه تنها از جهت گیری آنیزوتروپی بیومولکول برای حفظ دسترسی به محل اتصال آن بلکه همچنین برای جلوگیری از واکنش های جانبی در طی تولید آرایه خنثی سازی را القا می کند، اطمینان حاصل کنیم [6،7].


 

دیدگاهتان را بنویسید