مقاله ترجمه شده درباره بیان عاطفی و پیامدهای استرس شغلی


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بیان عاطفی و پیامدهای استرس شغلی؛ استفاده از پرسشنامه بهره هیجانی (EQ-i)


عنوان انگلیسی مقاله:

Emotional expression and implications for occupational stress; an application of the Emotional Quotient Inventory (EQ-i)


کلمات کلیدی مقاله:

هوش هیجانی،‌ استرس، فرهنگ شغلی، ماموران پلیس، مددکاران اجتماعی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

روانشناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

روانشناسی سازمانی و صنعتی و روانشناسی عمومی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. روش

2.1. نمونه برداری

2.2 اندازه گیری ها

3. نتایج

4. بحث

ضمیمه A. جزییات خرده مقیاس EQ-I

ضمیمه B. ماتریس همبستگی برای مفهوم EQ-i و مقیاس های معتبر


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The concept of emotional intelligence was examined in relation to the latitude permitted for emotional expressiveness and adaptation to occupational culture in three groups of helping professionals: police ocers, child care workers, and educators in mental health care. A total of 167 individuals were administered the Emotional Quotient Inventory (EQ-i). There were no di€erences in the primary scales measuring various aspects of emotional intelligence between the two groups of care workers. There were di€erences between a combined care worker grouping and the police ocers with the latter seeming more emotionally adaptable than the former. Whilst there were some overall gender di€erences, there were no gender by occupation interactions. There were also di€erences in terms of three higher order factors of the EQ-i with police ocers achieving higher scores on positive a€ect and emotional stability than the care workers. Results are discussed in the light of di€erences in occupational cultures and methodological considerations. 7 2000 Elsevier Science Ltd. All rights reserved

چکیده

مفهوم هوش هیجانی در رابطه با قلمرو مجاز بیان عاطفی و انطباق با فرهنگ شغلی در سه گروه از متخصصان مددرسان: ماموران پلیس، پرستار کودک و مربیان مراقبت از سلامت روان مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 167 فرد پرسشنامه بهره یا هوش هیجانی (EQ-i) را انجام دادند. هیچ تفاوتی در مقیاس‌های اولیــه اندازه گیری جنبه‌های مختلف هوش هیجانی در دو گروه از کارکنان مراقبت وجود ندارد. تفاوت‌هایی بین یک گروه کارگر مراقبت ترکیبی و افسران پلیس با دومی که از نظر عاطفی سازگارتر از اولی است وجود دارد. در حالی که برخی از تفاوت‌های کلی جنسیتی وجود داشت، هیچ تعامل شغل جنسیتی وجود نداشت. همچنین تفاوت‌هایی بر حسب سه عامل با درجات بالاتر EQ-i با افسران پلیس در دستیابی به نمرات بالاتر در زمینه عواطف مثبت و ثبات عاطفی کارکنان مراقبت وجود داشت. نتایج در پرتو تفاوت‌های موجود در فرهنگ شغلی و ملاحظات روش شناختی مورد بحث قرار گرفتند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید