مقاله ترجمه شده درباره فرمول تجربی بالاروی موج برای امواج، موجهای طوفانی و عرض باریکه – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

فرمول تجربی بالاروی موج برای امواج، موجهای طوفانی و عرض باریکه


عنوان انگلیسی مقاله:

Empirical wave run-up formula for wave, storm surge and berm width


کلمات کلیدی مقاله:

بالاروی امواج، عدد Iribarren، مدل Boussinesq، طوفان، پشته، باریکه


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

آب و سازه های هیدرولیکی، سازه و سازه های دریایی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. ایجاد مدل عددی

2.1. توپوگرافی پشته- باریکه و عمق سنجی موج

2.2. موج و وضعیتهای نوسان آن

2.3. مدل عددی وابسته به زمان برای مجموعه داده های مصنوعی

2.4. موارد نمونه

3. نتایج بالاروی موج

3.1. مورد 1: رفتار مدل، تجزیه و تحلیل آماده سازی و معادلات بالاروی موجود

3.2. مورد 2: بالاروی با سطوح مختلف نوسان موج

3.3. مورد 3

4. معادله بالاروی جدید تجربی

4.1 عدد Iribarren برای بالاروی

5. بحث

6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Many cases of inundation and coastal flooding occur during extreme events such as hurricanes when the maximum wave run-up exceeds the dune crest. Therefore, the severity of hurricanes can be grossly determined by the relation among the wave and surge conditions and the beach morphology (Sallenger, 2000). Although existing time-dependent numerical models provide accurate, deterministic estimates of wave run-up for given boundary conditions, it is nevertheless necessary to develop simplified expressions for wave run-up that can be used, for example, in probabilistic models for a range of surge and wave forcing and morphological conditions. The complex nature of wave run-up on realistic cross-shore profiles prohibits analytical solutions, so simplified run-up formulas rely on empirical approaches based on field observations (e.g., Holman, 1986) and laboratory experiments (e.g., Mase, 1989). Few field observations exist, however, of run-up during extreme storm events (e.g., Senechal et al., 2011), so it is necessary to consider the suitability of these empirical equations for extreme events. Generally, wave run-up is characterized by the Iribarren number, which is also known as the surf-similarity parameter (Battjes, 1974), and is widely utilized for wave run-up on beaches and coastal structures and for tsunami inundation.

1. مقدمه
بسیاری از حوادث طغیان رود و سیلاب ساحلی در حوادث شدید مانند طوفان ها در زمانی که حداکثر افزایش موج فراتر از تیغه ساحلی باشد رخ می دهد. بنابراین، شدت طوفان ها می تواند به شدت توسط رابطه بین وضعیتهای موج و امواج خروشان و مورفولوژی ساحلی تعیین می شود (Sallenger، 2000). اگر چه مدل های عددی وابسته به زمان موجود، برآوردهای دقیق و قطعی از موج را برای شرایط مرزی داده شده ارائه می دهند اما با این وجود لازم است که عبارت های ساده ای برای پیشروی موج ایجاد شود که می تواند برای مثال در مدل های احتمالی برای طیف وسیعی از فشار امواج و خیزابه و شرایط مورفولوژیکی استفاده شود. ماهیت پیچیده ی بالا آمدن امواج بر روی نمایه های واقعی ساحلی، اجازه راه حلهای تحلیلی را نمیدهد؛ بنابراین، فرمولهای افزایشی ساده شده، بر مبنای مشاهدات میدانی (به عنوان مثال Holman، 1986) و آزمایشهای تجربی (به عنوان مثال، Mase، 1989)، هستند. با این حال، چندین مشاهده میدانی در مورد افزایش امواج وجود دارد، (به عنوان مثال، Senechal و همکاران، 2011)، بنابراین لازم است که مناسب بودن این معادلات تجربی برای وقایع شدید را در نظر بگیریم. به طور کلی، بالا روی موج توسط عدد Iribarren، که به عنوان پارامتر شبه خیزاب (Battjes، 1974) شناخته می شود، مشخص می شود و به طور گسترده ای بالاروی موج در سواحل و سازه های ساحلی و فرو ریختن سونامی استفاده می شود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید