مقاله ترجمه شده درباره مدل چند سطحی مبتنی بر رمزگذاری برای DBMS – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدل چند سطحی مبتنی بر رمزگذاری برای DBMS


عنوان انگلیسی مقاله:

Encryption-based multilevel model for DBMS


کلمات کلیدی مقاله:

امنیت پایگاه داده، پایگاه داده ارتباطی، امنیت چندسطحی، مدل SeaView، مدل JajodiaeSandhu، مدل SmitheWinslett، مدل MLR، مدل اعتقاد پایدار، عملکرد چندرسانه ای پایگاه داده


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی کامپیوتر


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی نرم افزار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. معرفی

2. مدل پایگاه داده چند سطحی مبتنی بر رمزنگاری

1.2. مدل MLR

2.2. حمایت از امنیت چند سطحی به داده

3. دستکاری

1.3. بیانیه INSERT کردن

2.3. بیانیه DELETE

3.3. بیانیه SELECT

4.3. بیانیه تکمیلی

5.3. بیانیه UPLEVEL

4. مطالعه عملکرد

1.4. ساختار پایگاه داده های تجربی

2.4. پرس و جو SELECT

1.2.4. تاثیر تغییر تعداد تاپل

2.2.4. تاثیر تغییر تعدادی از ویژگی ها

3.2.4. تاثیر تغییر تعداد سطوح امنیتی

3.4. اضافه کردن پرس و جو

1.3.4. تاثیر تغییر تعداد تاپل

2.3.4. تاثیر تغییر تعدادی از ویژگی ها

3.3.4. تاثیر تغییر تعداد سطوح امنیتی

4.4. UPDATE پرس و جو

5. تجزیه و تحلیل نتایج تجربی

6. نتیجه گیری و کار آینده


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

In this paper, we propose an encryption-based multilevel model for database management systems. The proposed model is a combination of the Multilevel Relational (MLR) model and an encryption system. This encryption system encrypts each data in the tuple with different field-key according to a security class of the data element. Each field is decrypted individually by the field-key of which security class is higher than or equal to that of the encrypted field-key. The proposed model is characterized by three achievements: (1) utilizing an encryption system as an additional security layer over the multilevel security layer for the database, (2) reducing the multilevel database size, and (3) improving the response time of the data retrieval from the multilevel database. Also this paper summarizes our efforts in implementing a working multilevel secure database prototype. This prototype is used as a research tool for studying principles and mechanisms of the encryption-based multilevel model and multilevel secure database (MLS/DBMS) models (SeaView, JajodiaeSandhu, SmitheWinslett, MLR, and Belief-Consistent Model). This prototype is implemented to be used to perform a series of experiments to measure the performance cost for applying encryption in multilevel database security.

چکیده

در این مقاله، ما یک مدل چند سطحی مبتنی بر رمزنگاری برای سیستم های مدیریت پایگاه داده را ارائه می کنیم. مدل پیشنهادی ترکیبی از مدل چند سطحی رابطه ای (MLR) و یک سیستم رمزگذاری شده است. این سیستم رمزگذاری هر یک از داده ها در تاپل های مختلف را با توجه به یک کلاس امنیت عنصر داده رمزگذاری می کند. هر زمینه به صورت جداگانه توسط رمزنگاری میدان کلیدی که کلاس امنیت بالاتر یا مساوی از رمزگشایی دارد بدست می آید. (1) استفاده از یک سیستم رمزنگاری به عنوان یک لایه امنیتی اضافی بر روی لایه های امنیتی چند سطحی برای پایگاه داده می باشد، (2) کاهش اندازه پایگاه داده چند سطحی، و (3) بهبود زمان پاسخ داده: مدل ارائه شده توسط سه دستاوردهای بازیابی از پایگاه داده چند سطحی مشخص می شوند. همچنین این مقاله تلاش های ما در اجرای چند سطحی نمونه پایگاه داده امن را خلاصه می کند. این نمونه اولیه به عنوان یک ابزار تحقیق برای مطالعه اصول و مکانیسم از مدل مبتنی بر رمزگذاری چند سطحی و مدل چند سطحی پایگاه داده امن (MLS / DBMS) (مدل JajodiaeSandhu، SmitheWinslett، MLR، و مدل اعتقاد سازگار) استفاده می شود. این نمونه پیاده سازی شده است و در انجام یک سری آزمایش برای اندازه گیری هزینه عملکرد برای استفاده از رمزنگاری در امنیت پایگاه داده چند سطحی مورد استفاده قرار گیرد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید