مقاله ترجمه شده درباره شیوه های حسابداری مدیریت محیطی در شرکت های تولیدی متوسط کوچک – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

شیوه های حسابداری مدیریت محیطی در شرکت های تولیدی متوسط کوچک


عنوان انگلیسی مقاله:

Environmental management accounting practices in small medium manufacturing firms


کلمات کلیدی مقاله:

حسابداری مدیریت محیطی، ‌SME؛ تئوری سازمانی،‌ شیوه‌های حسابداری، شرکت‌های تولیدی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

حسابداری


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

حسابداری مدیریت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. بررسی ادبیات

2.1. حسابداری مدیریت محیطی (EMA)

2.2. تئوری سازمانی

3. روش شناسی

4. تجزیه و تحلیل داده‌ها

4.1. مشخصات پاسخ دهندگان

4.2. شیوه EMA

4.3. عوامل تاثیرگذار بر شیوه‌های EMA

4.4. موانع شیوه EMA

4.5. اثر فشار قهری، هنجاری و تقلیدی بر EMA

5. بحث و نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This study investigates factors and barriers which influence the practice of environmental management accounting (hereafter known as EMA). The institutional theory is employed and data is collected via questionnaire. This study focuses on small medium enterprises (hereafter known as SMEs) specifically, Malaysian small medium manufacturing firms. The results indicate that most firms have a budget allocation for environmental activities and practice physical EMA. The study argues that coercion is a dominant factor for practicing EMA and therefore, barriers to EMA development should be resolved by the Malaysian government and other authorities.

چکیده

این مطالعه به بررسی عوامل و موانع می‌پردازد که بر شیوه حسابداری مدیریت محیطی (که از این پس به عنوان به EMA شناخته می‌شوند) تاثیر می‌گذارند. نظریه سازمانی به کار گرفته شده و داده‌ها از طریق پرسشنامه گردآوری شدند. این مطالعه بر روی تشکیلات متوسط کوچک (که از این پس به عنوان SMEs شناخته می‌شوند) و به طور خاص، شرکت‌های تولیدی متوسط کوچک مالزی تمرکز نموده است. نتایج نشان می‌دهند که اغلب شرکت‌ها از تخصیص بودجه‌ای برای فعالیت‌های محیطی و اِعمال EMA فیزیکی برخوردارند. این مطالعه استدلال می‌کند که اجبار یک عامل غالب برای اِعمال EMA است و در نتیجه، موانع توسعه EMA باید توسط دولت مالزی و دیگر مقامات مرتفع گردند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید