مقاله ترجمه شده درباره تولید غلظت ‌های بسیار متغیر و بالای فلزات سنگین در رودخانه Red Deer در پی فرسایش زمین های سنگلاخی – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تولید غلظت ‌های بسیار متغیر و بالای فلزات سنگین در رودخانه Red Deer در پی فرسایش زمین های سنگلاخی آلبرتا


عنوان انگلیسی مقاله:

Erosion of the Alberta badlands produces highly variable and elevated heavy metal concentrations in the Red Deer River, Alberta


کلمات کلیدی مقاله:

فلزات سنگین، فرسایش، رسوب معلق، رودخانه ها، آلودگی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زمین شناسی و محیط زیست


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

زمین شناسی زیست محیطی و ارزیابی و آمایش سرزمین


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1) مقدمه

2. روش‌شناسی

2.1) حوزه‌ی موردمطالعه

2.2 ) سایت‌ها و پارامترهای مطالعه

2.3) تحلیل‌های آزمایشگاهی

2.4) تحلیل آماری و محاسبات بار

3) نتایج و بحث

3.1) تغییرات فصلی و فاصله ای در مجموع غلظت‌های فلزی

3.2) نقش رسوبات معلق بر دینامیک فلزات سنگین

3.3) جزء بندی فلزات سنگین در RDR و شاخه‌های فرعی

3.3.1) غلظت‌های فلزی حل‌شده

3.3.2) جزء بندی فلزی بین ذرات و فازهای آبی

3.3.3) غلظت‌های فلزی در رسوب معلق

3.4) مقادیر بسیار ناچیز سیلان‌های فلزی در RDR شاخه‌های فرعی

4. نتیجه‌گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The contamination of surface waters with heavy metals (elements with a specific density N 5 g cm−3 ; Callender, 2003) is a major environmental concern (Driscoll et al., 2013; Sutherland, 2000). Heavy metals exhibit a range of toxic effects to aquatic and terrestrial biota (Driscoll et al., 2013; Flemming and Trevors, 1989; Mebane, 2010) in addition to impacts on human health (Lanphear et al., 2005; Tchounwou et al., 2012). Although natural sources exist (e.g., weathering and wildfires), anthropogenic activities (e.g., mining and smelting, urbanization and industrial processes) substantially increase heavy metal fluxes to rivers (Horowitz and Stephens, 2008; Horowitz et al., 2012; Macklin et al., 2006; Sutherland, 2000). Metals in aquatic environments are conventionally classified as particulate or dissolved with dissolved forms operationally defined as material passing through a 0.45 μm filter (Nystrand et al., 2012; Owens et al., 2005). While dissolved forms are considered immediately bioavailable, the extent to which particulate forms are bioavailable will depend on the lability of metal species in particulate phase and the physicochemical properties of the environment (Eggleton and Thomas, 2004). A large proportion of heavy metal transport to the world’s lakes and oceans occurs via rivers (Callender, 2003) and due to the strong affinity of metals for soil/ sediment surfaces (Horowitz, 1991) most of this is associated with the particulate phase (Horowitz et al., 2012; Martin and Meybeck, 1979; Viers et al., 2009). There is now strong evidence for anthropogenic contamination of suspended sediments in many of the world’s rivers (Horowitz et al., 2012; Owens et al., 2005; Viers et al., 2009), and erosion events are a major vector for the transport of suspended sediments and associated contaminants from terrestrial to aquatic environments (Horowitz et al., 2012; Rickson, 2014; Sutherland, 2000; Walling, 2005). As such, understanding the role of erosion on heavy metal dynamics in river systems is an active and important area of research.

1) مقدمه

آلودگی آبهای سطحی به‌وسیله‌ی فلزات سنگین (عناصری با چگالی ویژه‌ی 5 N g cm−3) یک نگرانی بزرگ زیست‌محیطی است. فلزات سنگین، علاوه بر اثر شدید بر روی سلامتی انسان، طیف وسیعی از اثرات سمی بر موجودات زنده‌ی آبی و زمینی را به نمایش درمی‌آورند. اگرچه وجود منابع طبیعی مانند (فعالیت‌های هوازدگی و آتش‌سوزی)، و فعالیت‌های انسانی مانند (معدن و ذوب‌کاری، شهرنشینی و، فعالیت‌های صنعتی) به شکل قابل‌توجهی میزان جاری شدن فلزهای سنگین به رودخانه را افزایش می‌دهند. فلزات در محیط های آبزی به‌صورت ذرات محلول طبقه‌بندی می‌شوند و با اشکال محلول در محیط های عملیاتی مشخص‌شده به‌عنوان ماده از طریق یک فیلتر 0.45 میکرونی عبور می‌کنند. این درحالی‌که اشکال محلول در نظرگرفته‌شده بلافاصله مجدد جذب محیط‌زیست می‌شوند، میزان جذب اشکال ذرات بستگی به تغییرپذیری گونه‌های مواد در فاز ذرات و خواص فیزیکوشیمیایی محیط‌زیست دارد. بخش اعظمی از انتقال فلزهای سنگین به دریاچه‌ها و اقیانوس‌های جهان از طریق رودخانه‌ها صورت می‌گیرد و این فلزات میل ترکیبی بسیار قوی با سطوح ته‌نشینی و سطوح خاک ‌دارند و بیش از همه این فلزات در مرحله‌ی ذرات از خود همکاری نشان می‌دهند. در حال حاضر در بسیاری از رودخانه‌های جهان شواهد قوی برای آلودگی‌های انسانی (مانند رسوبات معلق) وجود دارد و فرسایش عامل اصلی برای انتقال رسوبات معلق و آلاینده‌ها خاکی به محیط های آبی می‌باشد. به‌این‌ترتیب، درک نقش فرسایش بر حرکت فلزات سنگین در سیستم‌های رودخانه یک زمینه‌ی مهم برای پژوهش است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید